Kleine Marc worstelt met veel problemen: hoge belastingen, soms een afwezige muze, collega's die net zoals hij denken dat de wereld rond hen draait, en bovenal voelt hij zich eenzaam. Zijn lezers steunen hem zo weinig. Als u niet snel cheques, bloemen en aanmoedigingsmails stuurt, zal kleine Marc weldra wegzinken in een moeras van vereenzaming, een late midlifecrisis, verpaupering en compulsief drinkgedrag. En ten slotte zal hij overgaan tot de intellectuele zelfmoord van elke columnist: toegeven dat de columns van anderen beter zijn. Trends -- maar vooral kleine Marc (hij heeft bruine ogen en rijdt met een Volvo 60; hij drinkt graag een glas heel goede rode wijn en houdt van mooie pennen -- zal u dankbaar zijn voor de talrijke giften, aanmoedigingen en steunbetuigingen.
...