Vandaag past hooguit een tiental ondernemingen in België de International Accounting Standards ( IAS), onlangs herdoopt tot International Financial Reporting Standards ( IFRS), toe. Nochtans zijn alle Belgische beursgenoteerde bedrijven - zo'n 120 vennootschappen - tegen 2005 verplicht om op dat internationaal boekhoudsysteem over te schakelen. Federaal minister van Econo...

Vandaag past hooguit een tiental ondernemingen in België de International Accounting Standards ( IAS), onlangs herdoopt tot International Financial Reporting Standards ( IFRS), toe. Nochtans zijn alle Belgische beursgenoteerde bedrijven - zo'n 120 vennootschappen - tegen 2005 verplicht om op dat internationaal boekhoudsysteem over te schakelen. Federaal minister van Economie Charles Picqué ( PS) speelt zelfs met het idee om IAS te veralgemenen naar niet-beursgenoteerde ondernemingen. Bedrijven die het kwaliteitslabel op Euronext wensen, moeten al vanaf 2004 klaar zijn. "Dat betekent dat ze nog maar drie maanden de tijd hebben," waarschuwt Yves Vandenplas, partner van PricewaterhouseCoopers ( PwC). "Want de geconsolideerde balansen bevatten altijd de cijfers van het afgelopen jaar, zodat je vanaf 1 januari 2003 al op de nieuwe wijze je cijfers moet verwerken." Maar de meeste bedrijfsleiders en financiële directeurs kijken de kat uit de boom. Het IAS-comité heeft immers aangekondigd binnen de twee jaar ongeveer tien van de veertig normen te wijzigen. Vandenplas: "Zo moeten volgens de huidige IAS alle overnames uit het verleden vanaf de eerste dag ingeboekt worden, vertrekkend vanuit de marktwaarde van de overgenomen activa en passiva, wat in België niet gebruikelijk is. Dat betekent dat je met terugwerkende kracht ál je jaarrekeningen moet corrigeren. Een helse klus. Daarom wordt overwogen deze retroactiviteit tot twee jaar te beperken. Hetzelfde geldt voor de waardering van de goodwill."Vandenplas: "Vele ondernemers houden ook geen rekening met de organisatorische gevolgen. IAS verandert de hele financiering van je beleid. En omdat IAS vooral werkt met de marktwaarde in plaats van de aanschaffingswaarde, zullen de resultaten bij de huidige beurskoersen zakken - hoewel je economisch gezien eventueel even sterk presteert. Uit de PwC-enquête van juni 2002 blijkt dat zelfs 60% van de beursanalisten die impact onderschat." Er doemt nog meer werk op. Vandenplas: "Ook bepaalde vormen van pensioenregelingen zullen beter in kaart gebracht moeten worden en zelfs rekening moeten houden met toekomstige salarisniveaus."E.P. [{ssquf}]Trends.be eXtra Trends.be schenkt vier pocketboekjes 'IAS op zak' weg.