De wereld van de Belgische China-handelaars is lang verdeeld geweest. Aan die toestand kwam een einde met de oprichting van de Belgisch-Chinese Economische en Commerciële Raad (BCECR). Alleen al het aanvaarden van de wat bizarre naam vergde enige diplomatieke evenwichtsoefeningen. Ego's en commerciële belangen vormden hier lang een belangrijk obstakel.
...

De wereld van de Belgische China-handelaars is lang verdeeld geweest. Aan die toestand kwam een einde met de oprichting van de Belgisch-Chinese Economische en Commerciële Raad (BCECR). Alleen al het aanvaarden van de wat bizarre naam vergde enige diplomatieke evenwichtsoefeningen. Ego's en commerciële belangen vormden hier lang een belangrijk obstakel. Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht (VLD) besliste echter in een besparingsronde om de subsidies aan bilaterale kamers in België - zoals de BCECR - stop te zetten. "De Gucht bespaart hier amper 1,12 miljoen euro, maar richt wel een enorme schade aan," aldus een betrokken topambtenaar. Kamers als de BCECR zijn immers de klassieke aanspreekpunten voor de handelssecties op de buitenlandse ambassades in België. Die werking wordt nu bemoeilijkt. Onder impuls van bedrijven zoals Bekaert, Agfa-Gevaert, InBev, KBC, Deme en Fortis werd echter een Vlaams-Chinese Kamer van Koophandel (VCKK) opgericht. Ook de medewerking van Gwenn Sonck, voorheen directrice bij de BCECR, is een belangrijk pluspunt. Voorzitter is Bert De Graeve (Bekaert), een man met veel China-ervaring. De Graeve: "Wij willen een efficiënt en krachtig platform behouden om de samenwerking met China optimaal te houden."Maar Paul Scheynen, bestuurder van de nationale federatie van kamers van koophandel, is allerminst gelukkig met deze situatie. "China hecht veel belang aan hiërarchie en unitaire structuren. Deze toestand dwingt de Chinese regering tot vervelende keuzes." Als China de BCECR als zakelijk aanspreekpunt blijft beschouwen, heeft de VCKK een ernstig probleem. Bernard Dewit, voorzitter van de BCECR: "Wij hebben met de Chinese ambassade gesproken en blijven het aanspreekpunt voor alle officiële handelsdelegaties en andere missies. Onlangs hebben wij een receptie georganiseerd ter gelegenheid van het bezoek van de burgemeester van Shenyang en er komt er binnenkort een voor de nieuwe Chinese ambassadrice." Maar, repliceert Sonck van de VCKK: "De Chinese ambassade kent de institutionele hervormingen in ons land en bevestigt ons te zullen steunen. Ook zijn wij lid van de EU-China Business Association, die op Europees vlak officiële Chinese delegaties ontvangt." Het verdwijnen van Gwenn Sonck is een grote hinderpaal voor de BCECR. Over eventuele samenwerking met de BCECR blijft de VCKK opvallend op de vlakte. Vlaams minister van Economie Fientje Moerman (VLD) is bereid tot subsidiëring van initiatieven als de VCKK, maar niet voor de hele situatie is geëvalueerd. Dat kan nog wat tijd vergen. Het is intussen uit de gesprekken wel duidelijk dat veel bedrijven lid zullen worden van beide kamers. Willy Van Damme