Het Phenix-project, dat de informatica van Justitie moet stroomlijnen, wordt voor de zoveelste keer uitgesteld. Pas midden 2006 starten de eerste pilootprojecten. Voor de rechtbanken van koophandel "is het aangewezen om wat af te wachten" tot 2008, aldus minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) in een brief aan de magistraten. Ter herinnering: haar voorganger Marc Verwilgen (VLD) maakte zich ooit sterk dat "e-justice" midden 2003 een feit zou zijn. Onkelinx zal het, ondanks eerdere verklaringen, evenmin kun...

Het Phenix-project, dat de informatica van Justitie moet stroomlijnen, wordt voor de zoveelste keer uitgesteld. Pas midden 2006 starten de eerste pilootprojecten. Voor de rechtbanken van koophandel "is het aangewezen om wat af te wachten" tot 2008, aldus minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) in een brief aan de magistraten. Ter herinnering: haar voorganger Marc Verwilgen (VLD) maakte zich ooit sterk dat "e-justice" midden 2003 een feit zou zijn. Onkelinx zal het, ondanks eerdere verklaringen, evenmin kunnen realiseren tijdens deze legislatuur. Vanaf de start al liep het verkeerd met Onkelinx' informatiseringsbeleid. Het (te?) Vlaamse technologiebedrijf Dolmen, dat Verwilghen ijlings had aangetrokken om zijn opvolger voor voldongen feiten te plaatsen, werd door de politica aan de deur gezet. We schreven toen dat "Phenix" uit het justitiële vocabularium mocht worden geschrapt, omdat de minister blijkbaar andere prioriteiten ("de vermenselijking van Justitie") had. Begin dit jaar ontkende Onkelinx dat tijdens een interview met Trends in alle toonaarden. Phenix was "een extreem belangrijk project" dat binnen Justitie tot een revolutie zou leiden, met als doel een "transparanter, efficiënter, sneller, toegankelijker en moderner gerecht". Het mocht niet zijn. De eerste tests zijn mislukt. De Unisys-apparatuur vertoont mankementen en het project lijdt onder gebrek aan mankracht. Dat de vereiste goedkeuring van de technische normen door de Europese Commissie op zich laat wachten, komt goed uit, want verbergt de ware reden van het uitstel: gebrek aan management. Wil paars, zoals het al in 2002 beloofde, nog steeds "de veelkoppige draak van de dertien informaticastructuren" bij Justitie temmen? Of hecht Onkelinx als vice-premier meer belang aan sociaal-economische dossiers? Het lijkt erop dat Justitie een minister mist. Dat blijkt ook uit Onkelinx' gooi naar de burgemeestersjerp in Schaarbeek, wat haar in staat zou stellen Elio Di Rupo op te volgen als partijvoorzitter. Een wissel aan de top van Justitie heeft dan wel tot gevolg dat haar opvolger (Thierry Giet of Eric Massin worden genoemd) opnieuw moet worden ingewerkt. De toekomst van Phenix wordt dan pijnlijk onzeker. Laurette Onkelinx heeft Justitie onderschat. Deze keer gaat het niet op om het falen van de hervorming te wijten aan de tegenwerking van de administratie of van politieke tegenstrevers. De minister heeft immers bewezen dat ze op andere dossiers haar visie wél kan doordrukken. De noodzakelijke modernisering van Justitie is louter een kwestie van politieke wil. Hans Brockmans