Electrabel-monopolieter discussie
...

Electrabel-monopolieter discussieBij de verlenging (tot 2020) van het energieleveringscontract tussen de stad Antwerpen en de gemengde intercommunale Imea verwijst een speciale paragraaf naar de levering aan het Antwerpse Havenbedrijf. Het Antwerpse Havenbedrijf heeft in de haven het monopolie voor de levering van energie. "Er dreigt een belangenconflict," aldus Eddy Bruyninckx, directeur-generaal van het Havenbedrijf. "Wij hebben vanaf volgend jaar een autonoom statuut. Onze aandeelhouder stad Antwerpen is tegelijk partner via Imea én eventueel zelfs aandeelhouder in spe van Electrabel. We bestuderen hoe we ons in de toekomst als we ter zake zelfstandiger zijn elders zullen bevoorraden voor energie. Electrabel heeft al gewaarschuwd dat een eventuele verschuiving naar een andere aanbieder effect zal hebben op het winstaandeel van de stad. Maar ik begrijp dat de industrie daaraan geen boodschap heeft." De Antwerpse haven staat voor Imea ingekleurd als een "gele zone". Daar is het havenbedrijf zélf verantwoordelijk voor de distributie van elektriciteit, die wordt geleverd door de intercommunale. Het Havenbedrijf betaalt de elektriciteit tegen "kostprijs" (1,8 tot 1,9 frank per kWh). Er is een belangrijke uitzondering : bedrijven met een gebruiksduur van meer dan 4000 kWh per jaar sluiten rechtstreeks een leveringscontract met Electrabel. "Die bedrijven betalen een geheime prijs," aldus Danny Zajtmann van de technische dienst van het Havenbedrijf, "die ongetwijfeld een stuk lager zal liggen dan de prijs die de andere ondernemingen betalen." Volgens hoofdingenieur Van de Cloot van de technische dienst heeft het Havenbedrijf een "gunstige positie". Hij wijst erop dat de aangrenzende intercommunale Iveg 2,4 frank per kWh betaalt. Het Havenbedrijf rekent de industrie wel een hogere prijs aan. De gemiddelde kost voor hoogspanning is 3,5 frank kWh. Voor laagspanning wordt 5 frank kWh gerekend. Deze meerprijs bracht het Havenbedrijf verleden jaar een (belastingvrije) winst op van 81,5 miljoen. Voor de verkoop aan eigen diensten was er een fictieve winst van 190 miljoen. "We zijn er ons van bewust dat dit monopoliewinsten zijn," erkent Bruyninckx. "Als Bedrijf willen we onze winst maximaliseren."