"Is het je opgevallen hoeveel bouwkranen er in Hasselt staan? Hasselt trekt vandaag al heel wat bouwactiviteit aan." JeanVandeputte, hoofdingenieur-directeur van de stedelijke technische diensten van Hasselt, is opgetogen over de bouwbedrijvigheid. "Een teken van de dynamiek van deze stad," vindt hij. Het valt wel degelijk op bij het binnenrijden van Hasselt: de skyline van de Limburgse hoofdstad bevat weinig hoogbouw, maar telt des te meer kranen boven bouwwerven. Toch moet het grote werk nog beginnen. De stad Hasselt is immers zo goed als rond met de plannen voor twee ambitieuze binnenstedelijke projecten. Samen zijn ze goed voor ongeveer 160.000 vierkante meter nieuwe kantoorruimte en 230.000 vierkante meter nieuwe woonoppervlakte.
...

"Is het je opgevallen hoeveel bouwkranen er in Hasselt staan? Hasselt trekt vandaag al heel wat bouwactiviteit aan." JeanVandeputte, hoofdingenieur-directeur van de stedelijke technische diensten van Hasselt, is opgetogen over de bouwbedrijvigheid. "Een teken van de dynamiek van deze stad," vindt hij. Het valt wel degelijk op bij het binnenrijden van Hasselt: de skyline van de Limburgse hoofdstad bevat weinig hoogbouw, maar telt des te meer kranen boven bouwwerven. Toch moet het grote werk nog beginnen. De stad Hasselt is immers zo goed als rond met de plannen voor twee ambitieuze binnenstedelijke projecten. Samen zijn ze goed voor ongeveer 160.000 vierkante meter nieuwe kantoorruimte en 230.000 vierkante meter nieuwe woonoppervlakte. Op weg naar de afspraak met Jean Vandeputte merken we de grote bouwwerf op van het Vlaams Administratief Center ( VAC). Een indrukwekkend complex van ongeveer 25.000 vierkante meter. Het VAC zal een groot deel van de provinciale diensten van de Vlaamse Gemeenschap huisvesten. "De komst van het VAC was de aanzet om de hele stationsomgeving te herbekijken," vertelt Vandeputte. "Het is een moeilijke buurt, met veel leegstand en verkrotting. Maar het station vormt ook een belangrijke troef voor de buurt. Een meer kwalitatieve invulling is zeker mogelijk. Het is een zeer geschikte locatie voor kantoorontwikkeling." Het VAC moet een eerste kwaliteitsimpuls geven aan de buurt. Het wordt beschouwd als het eerste grote Vlaamse overheidsgebouw waarbij resoluut werd gekozen voor een kwalitatieve architecturale aanpak. Na een architectuurwedstrijd werd het ontwerp toevertrouwd aan de groep AWGarchitecten (met bObVanReeth), architectenVanmuysenenMees, architectenbureau Berben en de studiebureaus BEG en Technum. Voor de verdere invulling van de stationsite ging het Hasseltse stadsbestuur te rade bij het vermaarde Rotterdamse bureau West8 van professor AdriaanGeuze. "West 8 heeft het masterplan ontworpen," preciseert Vandeputte. "We zijn nog niet in de fase van de architecturale invulling." Bedoeling is om op de site 70.000 vierkante meter kantoorruimte en 50.000 vierkante meter nieuwe woningruimte te creëren. Een nieuwe ontsluitingsweg moet de bereikbaarheid van het station en de (nieuwe) woningen garanderen. Het zal ook de toegangsweg zijn tot een nieuwe ondergrondse parking (800 parkeerplaatsen). Boven de parking komen een esplanade en een stedelijk park. Zoals in vele stedenbouwkundige projecten in stationsbuurten, is de rol van de NMBS cruciaal. De NMBS is immers een belangrijke grondeigenaar in de buurt, zodat het welslagen van het project in grote mate afhangt van de goede wil van de spoorwegmaatschappij. In Hasselt zijn de onderhandelingen behoorlijk vlot verlopen. Zo stapt de NMBS mee in het plan om haar bestaande parking op te geven voor nieuwe residentiële ontwikkelingen. Dat het klikt tussen de stad en de NMBS, mag ook blijken uit de oprichting van NVStationsomgeving die de stad (via het autonoom Gemeentebedrijf) en de NMBS (via vastgoeddochter Euro- Immostar) in het leven hebben geroepen om de verdere realisatie van het project te sturen. "Het is ook een vehikel waarmee we naar investeerders kunnen stappen," legt Vandeputte uit. "De inbreng van de privé-sector is immers bijzonder belangrijk. Onze rol als overheid is vooral het bepalen en bewaken van de kwaliteitseisen." Goed nieuws kwam er onlangs van Vlaams minister PaulVanGrembergen ( Spirit), die het project van de Hasseltse stationsomgeving extra financiële zuurstof gaf met een toelage van 3 miljoen euro. Het tweede grootschalige Hasseltse stedenbouwkundige project is de herontwikkeling van de Kanaalkom (een aftakking van het Albertkanaal richting stadscentrum). Het is nu nog een industriezone, maar veel bedrijfspanden staan leeg. Het masterplan van Technum en Buro5 plant er 92.000 vierkante meter kantoorruimte, 180.000 vierkante meter woningruimte en 30.000 vierkante meter voor diensten en commerciële activiteiten. "We willen met deze stadsontwikkeling inspelen op de trend van wonen aan het water," licht Vandeputte toe. "In navolging van de groene boulevard ( nvdr - de kleine ring rond Hasselt) moet de Kanaalkom de blauwe boulevard worden." Hoe het gedeelte voor diensten en commerciële activiteiten wordt ingevuld, staat nog niet vast. "Maar we willen absoluut vermijden dat het stadscentrum lijdt onder de nieuwe ontwikkeling," beklemtoont Vandeputte. Ondertussen laat ook de privé-sector zich niet onbetuigd. In de binnenstad is GroepGL al aardig opgeschoten met de herontwikkeling van de Twee-Torenwijk. Die Twee Torens zijn in Hasselt een begrip, ze vormen er de enige echte hoogbouw. Door leegstand werd het evenwel een pejoratief begrip. Het nieuwe TT-Center, zoals de projectontwikkelaar het complex doopte, lijkt echter af te stevenen op succes. Groep GL plant in de twee torens een mix van functies. In de hoogste toren komen een SASRadisson-viersterrenhotel (134 kamers) en een restaurant. In de andere toren is er ruimte voor kantoren. De sokkel en het ondergrondse niveau worden voorbehouden voor commerciële invulling. Enkele grote winkelketens hapten al toe. Blokker, Casa en BartSmit palmen het semi-ondergrondse niveau in. Op het gelijkvloers komen al zeker een H&M- en een C&A-vestiging. De winkelketens behouden ook hun vestiging in het stadscentrum. De elektronicaketen MediaMarkt neemt de volledige eerste verdieping voor zijn rekening. Op de tweede verdieping heeft de fitnessketen Passage al een plaats gereserveerd. Vorig jaar slaagde Groep GL er ook in om het aanpalende NipponCenter te verwerven. Bedoeling is dat complex te integreren in het concept van het TT-Center. KarlVanOosterwijck, partner bij vastgoedadviseur Cushman & Wakefield Healey & Baker, twijfelt niet aan de slaagkansen van het project: "Het concept is helder en eenvoudig. Met die grote winkelketens heb je enkele geweldige locomotieven, het aantal vierkante meters is voldoende groot en er is ook behoorlijk wat parkeerplaats." RogerLenaers, projectverantwoordelijke voor het TT-Center, bevestigt dat de commercialisering van het project naar wens verloopt. Alleen over de invulling van het kantoorgedeelte bestaat nog wat onzekerheid. "Een gevolg van de economische situatie in combinatie met de sterke toename van het aanbod in Hasselt," zegt hij. "Maar met deze locatie hebben we toch een extra troef. En we kunnen nog altijd een deel van de kantoorruimte vervangen door appartementen." Een probleem lijkt er wel te zijn voor projectontwikkelaars van kantoorcomplexen die de flexibiliteit om over te schakelen naar flats niet hebben. Er staan behoorlijk wat kantoorprojecten in de steigers: alleen al op de grote ring is er meer dan 32.000 vierkante meter kantoorruimte in ontwikkeling of voorbereiding. Vraag is of dat dit niet van het goede te veel is. Enkele jaren terug hebben de mobiliteitsproblematiek en decentralisatietendens wel voor een sterke toename van de vraag naar kantoorruimte in Hasselt gezorgd. Het lijkt erop dat de projectontwikkelaars daarop iets te enthousiast hebben gereageerd. Komt er nog bij dat op de Philips-site heel wat bedrijfsruimte vrijkomt en in ontwikkeling is. Die site bestaat uit het BusinessParkHasselt (het oude Philips-deel) en het ResearchCentrumHasselt ( RCH). Het RCH is ook een ontwikkeling waarin het stadsbestuur het voortouw neemt. ELD Partnership, OD 205 en Technum zorgden voor het masterplan. Een eerste gebouw werd al in 2002 opgeleverd, op termijn moet er nog 60.000 vierkante meter bedrijfsruimte bijkomen. Op enkele weken tijd maakten drie bedrijven ( IPTE, Luminus en Euro- Twice) bekend dat ze zich willen vestigen op de site. Maar dat is niet voor iedereen goed nieuws. "Oneerlijke concurrentie," mopperen enkele projectontwikkelaars. "De Philips-site wordt herontwikkeld met Europese steun." Laurenz VerledensTwee binnenstedelijke projecten zijn samen goed voor 160.000 vierkante meter nieuwe kantoorruimte.Met de herontwikkeling van de Kanaalkom speelt het stadsbestuur in op de trend van wonen aan het water.