Hilde Peerlings begon haar loopbaan in de bankwereld, bij Winterthur en Fortis, maar Limburg leerde haar vooral kennen als de vrouw die in samenspraak met de auto-invoerder D'Ieteren de consolidatie bij de autodealers VW, Audi en Skoda op gang trok. D'Ieteren zou dat scenario later doortrekken in de rest van het land. Peerlings begon met een kleine concessie in Lommel, die ze uitbouwde en liet groeien tot ze incontournable werd in het Limburgse autolandschap. Peerlings leefde voor de business en werkte zestien uur per dag. Toch liet ze de autowereld staan om aan een nieuw professioneel leven te beginnen. Tegenwoordig coacht ze met haar consultancyfirma Hilde Peerlings Consultancy jonge bedrijven. Ze stapte ook in The Bird House, waar ze aanstormend talent adviseert.
...

Hilde Peerlings begon haar loopbaan in de bankwereld, bij Winterthur en Fortis, maar Limburg leerde haar vooral kennen als de vrouw die in samenspraak met de auto-invoerder D'Ieteren de consolidatie bij de autodealers VW, Audi en Skoda op gang trok. D'Ieteren zou dat scenario later doortrekken in de rest van het land. Peerlings begon met een kleine concessie in Lommel, die ze uitbouwde en liet groeien tot ze incontournable werd in het Limburgse autolandschap. Peerlings leefde voor de business en werkte zestien uur per dag. Toch liet ze de autowereld staan om aan een nieuw professioneel leven te beginnen. Tegenwoordig coacht ze met haar consultancyfirma Hilde Peerlings Consultancy jonge bedrijven. Ze stapte ook in The Bird House, waar ze aanstormend talent adviseert. "The Bird House verenigt een 25-tal ondernemers die al iets hebben bewezen. Het is de bedoeling dat we onze expertise doorgeven. We zijn tegelijk vennoot, expert en mentor", verklaart Hilde Peerlings. "Jonge ondernemers hebben een grote belangstelling voor begeleiding. Toen The Bird House onlangs kandidaten zocht om deel te nemen aan een acceleratorprogramma van zes maanden, kregen we meer dan 300 dossiers binnen. De jury koos vijftien jonge bedrijven die we in Gent of Antwerpen zes maanden intensief begeleiden, waarna ze op eigen kracht doorgaan." HILDE PEERLINGS. "Jonge ondernemers zijn bijzonder sterk in conceptueel denken. Hun hoofd zit vol ideeën. Ze denken ook veel internationaler dan de vorige generatie. Tot zover het goede nieuws. Jonge ondernemers vinden het moeilijk hun doelgroep af te bakenen en ontberen vaak financieel inzicht. Ze willen zo graag snel hun grote droom realiseren, maar missen te vaak realiteitszin. Een businessplan moet financieel sterk onderbouwd zijn, anders valt je droom al gauw in duigen. Wij springen bij waar zij zwakker staan." PEERLINGS. "Niet echt. Altijd hetzelfde doen, is niets voor mij. Dus ben ik mijn droom achternagegaan en ben ik consultant geworden. In mijn visie op ondernemerschap zijn geven en delen altijd heel belangrijk geweest. Daarom wilde ik ook mijn ervaring ten dienste stellen van anderen. Ik merk dat veel ondernemingen behoefte hebben aan advies." PEERLINGS. "Ik zal niet ontkennen dat dat meegespeeld heeft. D'Ieteren had een duidelijk plan: in België wilde het tegen 2020 van 70 naar 25 dealers gaan. D'Ieteren zag daar een rol voor mij in, maar het was strategisch en financieel een bijzonder zwaar plan, met onder meer een reeks nieuwe overnames. Ik heb er lang over nagedacht, maar besliste toch af te haken. Het was niet de uitdaging waarop ik zat te wachten. De uitdaging lag vooral op operationeel niveau, terwijl ik een strateeg wil zijn en wil ondernemen. Nu, twee jaar later, ben ik gelukkig met mijn beslissing." PEERLINGS. "Helemaal niet. Ik heb het ondernemerschap altijd gezien als een hobby, niet als werk. Als consultant maak ik er een erezaak van alles over de sector van de klant te weten. Dat vergt veel studie, maar je kunt jezelf geen volwaardige consultant noemen als je dat niet nastreeft. De opdracht van een consultant is ook jezelf zo snel mogelijk overbodig te maken." PEERLINGS. "Ik wil vooral niet de adviseur zijn met het opgeheven vingertje. Dan mislukt je opdracht haast zeker. Ik doe alles in teamverband. Dat was vroeger zo in de autosector en dat is nog altijd zo. Ik stel me toegankelijk op en communiceer met iedereen, dus niet alleen met de CEO. Ik wil ook geen andere taal spreken dan de taal die in het bedrijf wordt gehanteerd. Veel consultants gaan daar al uit de bocht." PEERLINGS. "Ik pleit altijd, ongeacht de sector, voor een beleid van gebalanceerde groei. Die strategie is overal toepasbaar, op voorwaarde dat aan vier voorwaarden wordt voldaan: sales en marketing horen meer dan ooit samen, elk bedrijf heeft behoefte aan een stevige organisatie, het hr-beleid moet mensen sterker en gelukkiger maken en er is een stevige financiële onderbouw nodig. Kmo's focussen nog te veel op productie en sales, alsof de rest dan wel zal volgen. Ik sta er versteld van hoe weinig aandacht kmo's hebben voor een financiële boordtabel die inzicht geeft in hun rendabiliteit." PEERLINGS. "Beangstigend is het soms. Bedrijfsleiders moeten inzien dat harder werken niet altijd een beter resultaat oplevert. "Nooit draaide de wereld zo snel. Bedrijven moeten inzetten op vernieuwing en zich aanpassen. Om vooruitgang te boeken, moeten ze op zijn minst dezelfde snelheid aannemen als de evolutie in de maatschappij. Ik zou veel ondernemers aanraden eens vaker een koffietje te nemen en grondig de kranten of de magazines uit te pluizen om te zien hoe de nieuwe economie razendsnel ontwikkelt en de consument in een digitaal tijdperk leeft. Veel lezen verschaft veel nieuwe inzichten." PEERLINGS. "Ik stel me soms wel vragen over sommige raden van bestuur. In mijn ervaring zijn adviesraden doorgaans dynamischer. Ik vind dat ondernemingen veel moeten verwachten van hun bestuurders. Je kunt maar een goede bestuurder zijn als je je ingraaft in een sector en in de onderneming. "De LRM heeft 156 participaties in bedrijven. Daar is een wereld voor me opengegaan. Rond de bestuurstafel viert het professionalisme hoogtij en daarin spelen de topmannen (Stijn Bijnens en Hugo Leroi, nvdr) een belangrijke rol." PEERLINGS. "Het hoeft voor mij niet noodzakelijk fiftyfifty te zijn. Maar nu is de verhouding een op de tien. Dat is geen behoorlijk evenwicht. Daar moet wel iets aan gedaan worden." PEERLINGS. "Er zijn uitzonderingen. Grete Remen bijvoorbeeld probeert de aandacht te focussen op wat ondernemers aanbelangt, en ze doet dat goed. Maar het blijft knokken. Politici zijn verkozen voor vier jaar. Hoe kun je dan op de lange termijn denken? Stel je eens voor dat een bedrijf zou geleid worden door een team dat maar vier jaar aan zet is? Dat gaat toch niet." Karel Cambien, fotografie Debby Termonia"Jonge ondernemers willen graag snel hun grote droom realiseren, maar missen te vaak realiteitszin"