Een jaar inactiviteit door een anticoncurrentiebeding. Dat was niets voor Hans Vets, de voormalige CEO van Ordina Belgium, die daarvoor The Vision Web oprichtte. Eerst maakte hij een fietstocht naar Santiago de Compostela, het tweede halfjaar verveelde hij zich. Vets plande een eigen nearshoringbedrijf, toen Logica hem in december 2011 aan de mouw trok, met de vraag of hij voor een ommekeer bij Logica Belgium kon zorgen. Op 31 mei stelde Vets zijn groeiplan voor aan het personeel. Die dag maakte het Canadese CGI zijn bod op Logica bekend. Met zijn 30.000 werknemers nam CGI het Britse Logica met zijn 41.000 werknemers over voor 2,6 miljard...

Een jaar inactiviteit door een anticoncurrentiebeding. Dat was niets voor Hans Vets, de voormalige CEO van Ordina Belgium, die daarvoor The Vision Web oprichtte. Eerst maakte hij een fietstocht naar Santiago de Compostela, het tweede halfjaar verveelde hij zich. Vets plande een eigen nearshoringbedrijf, toen Logica hem in december 2011 aan de mouw trok, met de vraag of hij voor een ommekeer bij Logica Belgium kon zorgen. Op 31 mei stelde Vets zijn groeiplan voor aan het personeel. Die dag maakte het Canadese CGI zijn bod op Logica bekend. Met zijn 30.000 werknemers nam CGI het Britse Logica met zijn 41.000 werknemers over voor 2,6 miljard euro aan ondernemingswaarde. Hans Vets bleef. HANS VETS. "België was vier jaar geleden opgenomen in een Benelux-structuur van 4500 mensen. Eigenlijk was alles geconcentreerd rond Amsterdam. De rest hing er maar aan. Toen ik hier kwam, had Logica nog 12 lokale klanten. Nu zijn het er meer dan 30. Dat moet naar 80 of 100. We mikken op een autonome groei van 15 procent per jaar. Drie jaar lang willen we 90 mensen per jaar rekruteren. Daarnaast doen we een beroep op 150 collega's uit de groep. Nearshoring vanuit Tsjechië, Polen en Portugal, offshoring naar India en Manila." VETS. "CGI is een zeer resultaatgericht bedrijf. Vanaf de eerste dag hebben ze eind gemaakt met de matrixorganisatie van Logica. Zij bekijken de landen als businessunits, met een eigen winst- en verliesrekening. Ze beseffen dat je hun tools en systemen niet op dezelfde manier kunt gebruiken in Frankrijk met 7000 werknemers als in België met 300. Bij CGI was 87 procent van de 30.000 werknemers ook aandeelhouder. De groep heeft een bedrijfscultuur van transparantie en verantwoordelijkheid. Dat maakt hen performant. Hun bedrijfskasstroommarge (ebitda) bedroeg 16 procent in het boekjaar 2012." VETS. "Informaticabedrijven spelen op hun relaties, de prijs of de kwaliteit. In het domein van de kwaliteit ligt het veld nog open. In de komende vijf jaar voltrekt zich daar een consolidatie. De economie zal een nieuwe start maken, ook in Europa. Daar moeten we klaar voor staan. Meer dan een derde van onze omzet komt uit de energiesector. We werken onder meer met Atrias, het clearinghouse van de Belgische elektriciteitsmarkt, om hun architectuur uit te tekenen. Twaalf van de zestien clearinghouses in Europa gebruiken al software van CGI. In de overheidssector krijgen we van CGI een centrale rol voor projecten bij de Europese Unie. In België staan het ministerie van Justitie en de Vlaamse administratie op onze radar. "De financiële sector draagt bij tot een vijfde van onze omzet. Daar hebben we een manier ontwikkeld om domiciliëringsmandaten te beheren. Onder de nieuwe Europese regeling doen bedrijven dat, en niet meer de bank. Een andere CGI-oplossing die enthousiast werd ontvangen, is onze aanpak voor het incasseren en invorderen van achterstallige facturen en belastingen. Daarnaast zetten we in op logistiek en supply-chainmanagement. Carrefour, Volvo, Johnson & Johnson en Biocartis zijn klant van ons. Euforisch hoeven we niet te worden, maar we liggen voor op ons budget. De balans is opgeschoond en we winnen marktaandeel." B.L."We mikken op een autonome groei van 15 procent per jaar"