BRIL VAN DE FISCUS.
...

BRIL VAN DE FISCUS.De administratie van de directe belastingen beschikt over een handleiding voor controles bij de bedrijven. Hiermee wil de fiscus bij zijn inspecteurs een specifieke methodologie kweken om zoveel mogelijk improvisatie te vermijden.Het werk begint met een voorafgaand onderzoek op het ministerie van Financiën :klassement en nummering van de stukken van de aangifte en van de bestaande documentatie ;raadpleging van het permanente dossier, de vorige aangiften en de statuten ;controle van de optellingen, aftrekkingen en overbrengingen op het formulier 275.1 ;onderzoek van de belaste of onbeschikbare reserves ;onderzoek van de aangegeven bedragen onder de post NTU (niet-toegestane uitgaven) ;analyse van de afgetrokken elementen ;lezen van het verslag van de algemene vergadering en controle van de bestemming van de winsten ;nakijken van de aanslagvoet ;vergelijking van de balans en de resultatenrekening van de vorige jaren en analyse van de rekeningen ;updaten van verschillende tabellen en documenten ;verzamelen van informatie betreffende de beheerder en de partners (bestaansmiddelen, gemengde kosten enzovoort) ;raadpleging van de BTW-dossiers, analyse van de omzet, enzovoort.Vervolgensgaat de controleur desgewenst ter plaatse volgens een vooraf bepaald schema :verzamelen van gegevens betreffende de juiste activiteit van het bedrijf, de organisatie, het organogram en de taken van de beheerders en hun partners ;bezoek aan de lokalen van het bedrijf ;onderzoek van het boekhoudsysteem en het overtuigende karakter van de boekhouding ;analyse van de belastbare reserves, de verdoken reserves, de onbeschikbare reserves, de beroepskosten, de dividenden, de uitsplitsing van de resultaten van die periode, de toegepaste aftrekkingen, niet-toegestane uitgaven, voordelen van allerlei aard, de omzet en controle op de juistheid van de afhouding van de bedrijfsvoorheffing (meer bepaald in het geval van de voordelen van allerlei aard).Ter illustratie geven wij u hierbij enkele concrete vragen die de controleurs zichzelf moeten stellen bij :de controle van de optellingen en de overbrengingen (verkoopboek, boek voor contante ontvangsten) : is het bedrag van de factuur juist ingeschreven ?het terugsturen van goederen : werden de goederen echt ontvangen ?de kortingen : gaat het om een normaal bedrag, berekeningswijze, aard van de begunstigde ?de contante ontvangsten : beschikt men over bewijsstukken ?de verkoop aan personeel aan partners of beheerders : is de verkoopprijs normaal, gaat het om normale hoeveelheden, zijn er belastbare voordelen ?de verzekeringen : bestaat er een gedetailleerde fiche, waar zijn de contracten, waar zijn de betalingsbewijzen, over welke soort verzekeringen gaat het, wie zijn de begunstigden, zijn de premies fiscaal aftrekbaar ?de verwarming : de facturen met de bestelbons vergelijken of de leveringsbon. Zijn er voordelen in natura (levering aan beheerders, partners,...) ?de kantoorkosten : zijn de uitgaven fictief, zijn het giften ?de autokosten : zijn het geen fictieve uitgaven, geen overdreven hoge bedragen, geen geschenken aan het personeel, hoe werd de schadevergoeding ingeboekt, in welke omstandigheden gebeurde het ongeval, wat zijn de kosten aan wagens die voor het bedrijf gebruikt worden, zijn het geen voordelen in natura voor privé-gebruik, zijn de forfaitair vastgelegde kosten geen vermomde vergoeding ?de reis-, restaurant- en receptiekosten : aan wie werden deze betaald ?Kortom : deze vragenlijst is misschien niet volledig, maar toont wel dat een grondige controle zeer uitgebreid en nauwkeurig is en dus meerdere dagen zal duren.Een conclusiedringt zich op : zorg ervoor dat uw boekhouding piekfijn in orde is.