Groen dankzij de zon

De zon gebruiken om de energiefactuur van uw bedrijf naar beneden te halen, kan op verschillende manieren. Fotovoltaïsche zonnepanelen zijn wellicht de bekendste manier om creatief om te springen met daglicht. Het licht van de zon wordt rechtstreeks omgezet in elektriciteit. Met zonnepanelen op het dak cre-eert u uw eigen energie. En dus moet uw bedrijf minder elektriciteit van het net aftappen, wat een flinke besparing kan opleveren.
...

De zon gebruiken om de energiefactuur van uw bedrijf naar beneden te halen, kan op verschillende manieren. Fotovoltaïsche zonnepanelen zijn wellicht de bekendste manier om creatief om te springen met daglicht. Het licht van de zon wordt rechtstreeks omgezet in elektriciteit. Met zonnepanelen op het dak cre-eert u uw eigen energie. En dus moet uw bedrijf minder elektriciteit van het net aftappen, wat een flinke besparing kan opleveren. Maar eerst moet u natuurlijk geld op tafel leggen. Hoeveel kost de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen? "Dat varieert enorm", weet Bart Hedebouw van de Cel Milieuvriendelijke Energieproductie van het Vlaams Energieagentschap (VEA). "Per kilowatt - daarvoor is ongeveer 8,5 vierkante meter aan dakoppervlakte nodig - kan het meer dan 7000 euro kosten, maar er bestaan ook installaties van minder dan 5000 euro per kilowatt. Veel hangt af van de schaalgrootte van de zonnepanelen, maar ook het rendement speelt een rol." Een hoog rendement betekent vaak, maar niet altijd: duur. Geschikt voor een klein dak, waar u het maximum wil uithalen. Zonnepanelen met een lager rendement zijn dan weer ideaal voor het dak van een gigantische bedrijfshangar. Twijfelt u of fotovoltaïsche zonnepanelen wel iets voor uw bedrijf zijn? Ga dan eerst even na wat uw verbruiksprofiel is voor elektriciteit. Als uw bedrijf vooral overdag draait, zeven dagen op zeven, dan zijn zonnepanelen het overwegen waard. Als uw bedrijf enkel 's nachts actief is, en er is een collectieve vakantieperiode in de zomer, dan denkt u best twee keer na. Ook een zonneboiler, voor de verwarming van sanitairwater, kan in een aantal gevallen nuttig zijn. Die toepassing is minder geschikt voor kantoren, aangezien het verbruik van warm water daar heel laag ligt, maar voor rusthuizen en ziekenhuizen is de zonneboiler een goed idee. - Fotovoltaïsche zonnepanelen vormen een zware investering. Gelukkig vallen her en der subsidies en premies te rapen. Veel hangt ook af van de gemeente en de netbeheerder. Voor een overzicht op maat van uw onderneming kunt u terecht op www.energiesparen.be. Onder de link 'Subsidies en calculators' voert u de juiste parameters in, en u bent meteen een heel stuk wijzer. - Mooi meegenomen is ook de verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen van de federale overheid. De formule biedt aan bedrijven de mogelijkheid om hun belastbare winst te verminderen. Voor energiebesparende investeringen, gedaan tijdens het belastbaar tijdperk dat aan het aanslagjaar 2008 verbonden is, geldt er een verhoogde aftrek van 13,5 %. Een informatiebrochure en het aanvraagformulier zijn beschikbaar op www.energiesparen.be, en kunnen aangevraagd worden via energie@vlaanderen.be, of via het telefoonnummer 02 553 46 00. - Bedrijven die een investering doen in fotovoltaïsche zonnepanelen, hebben ook recht op een ecologiepremie van de Vlaamse overheid. Sinds augustus 2007 is een nieuwe regeling van kracht, met een wedstrijdformule en nieuwe subsidiepercentages. De investeringsprojecten worden beoordeeld en gerangschikt. Het beschikbare subsidiebedrag wordt verdeeld over de investeringsprojecten tot het is opgebruikt. De ecologiepremie bedraagt 10 % voor grote ondernemingen, en 20 % voor kleine en middelgrote ondernemingen. Let op: de steun wordt berekend op de ecologische meerkosten van de investeringscomponenten die in aanmerking komen voor deze subsidieformule. Voor investeringen in fotovoltaïsche zonnepanelen werden die meerkosten vastgelegd op 30 % van de in aanmerking komende investeringskosten. De bovengrens van de ecologiepremie per ingediende projectaanvraag bedraagt 1,5 miljoen euro. Meer informatie op www.ecologiepremie.be. - Nog een vorm van Vlaamse steun is het systeem van de groenestroomcertificaten. Voor elke 1000 kilowattuur elektriciteit die wordt opgewekt door bijvoorbeeld zonnepanelen, ontvangt de eigenaar een groenestroomcertificaat. Elk certificaat kan bij de netbeheerder omgeruild worden tegen 450 euro, en dat gedurende twintig jaar vanaf de inwerkingstelling van de zonnepanelen. Groenestroomcertificaten worden aangevraagd bij de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (Vreg). Meer informatie over groenestroomcertificaten en de automatische omruiling voor 450 euro vindt u op www.vreg.be onder de link 'groene stroom'. Om groenestroomcertificaten te kunnen aanvragen, moet de netto-elektriciteitsproductie van de zonnepanelen door een voldoende nauwkeurige meter worden opgemeten. Voor installaties met een vermogen lager dan 10 kilowatt mag u als eigenaar van de installatie zelf de meter uitlezen, en de meterstand aan de Vreg rapporteren, online of schriftelijk. Voor grotere installaties moet uw distributienetbeheerder een aparte productiemeter plaatsen. En de praktische kant van de zaak? De fotovoltaïsche zonnepanelen moeten natuurlijk ook aangesloten worden op het elektriciteitsnet. Die aansluiting gebeurt door de netbeheerder, die u kunt opzoeken aan de hand van uw postcode, of kunt opvragen bij de Vreg (02 553 13 53). Voor een nieuwe aansluiting moet een aanvraag worden ingediend bij uw netbeheerder. Het aanvraagformulier vindt u op www.vreg.be. U kunt hiervoor ook contact opnemen met uw elektriciteitsleverancier. U wil ongetwijfeld ook weten na hoeveel jaar uw investering in zonnepanelen is terugverdiend. Belangrijk is dat u op zoek gaat naar de meest voordelige investering, door een goed doordachte offertevraag te organiseren. Het aanbod wordt namelijk almaar groter. Sommige spelers bieden een alles-in-éénoplossing aan, anderen staan enkel in voor de verkoop van zonnepanelen. In dat geval moet u onder andere nog een dakwerker met de nodige expertise opsnorren. Als u weet hoeveel de zonnepanelen u precies gaan kosten, en u weet op welke subsidies u recht hebt, kunt u de terugverdientijd berekenen. Een vereenvoudigd voorbeeld: fotovoltaïsche zonnepanelen met een vermogen van 1 kilowatt brengen gemiddeld 850 kilowattuur elektriciteit per jaar op. U beslist om voor 10 kilowatt zonnepanelen te plaatsen, tegen 5000 euro per kilowatt. Een investering van 50.000 euro dus, en een productie van 8500 kilowattuur elektriciteit per jaar. Die elektriciteit hoeft u niet meer af te tappen van het net, en u verdient er 8,5 groenestroomcertificaten mee (1 certificaat per 1000 kilowattuur). De opbrengst daarvan is 3825 euro per jaar (450 x 8,5), twintig jaar lang. Met de groenestroomcertificaten alleen al haalt u dus 76.500 euro op. En dat is exclusief de besparing op de elektriciteitsfactuur.> via het gratis infonummer 1700 van de Vlaamse overheid > www.energiesparen.be: de website van het Vlaams Energieagentschap, dat ook bereikbaar is op het nummer 02 553 46 00 > www.vreg.be: de website van de Vlaamse energieregulator > www.ecologiepremie.be: alles over de Vlaamse ecologiepremie > www.belpv.be: de website van de sectorfederatie die werd opgericht om de toepassing van zonne-energie te bevorderen. Zie ook: www.belsolar.be, www.ode.be > meer informatie over de aansluiting op het net: www.synergrid.be. Onder de link 'Publicaties' vindt u het hoofdstukje 'Technische Vereisten Elektriciteit', en daarin klikt u op C10/11 voor een volledig overzicht. De tekst is momenteel echter aan herziening toe. Een nieuwe ontwerptekst vindt u op www.vreg.be, onder de link 'Consultatie'. Door Celine De Coster