De op een na grootste economie ter wereld heeft het duidelijk moeilijk om nog investeerders te overtuigen. Na een periode van rust, waarin de Japanse economie op het goede pad leek om een oplossing te vinden voor terugkerende structurele problemen zoals een gigantisch overheidstekort en een vergrijzende bevolking door onder andere een tanend geboortecijfer, heeft de crisis oude demonen zoals deflatie en een dure yen weer wakker geschud.
...

De op een na grootste economie ter wereld heeft het duidelijk moeilijk om nog investeerders te overtuigen. Na een periode van rust, waarin de Japanse economie op het goede pad leek om een oplossing te vinden voor terugkerende structurele problemen zoals een gigantisch overheidstekort en een vergrijzende bevolking door onder andere een tanend geboortecijfer, heeft de crisis oude demonen zoals deflatie en een dure yen weer wakker geschud. Net zoals in de andere geïndustrialiseerde landen heeft de Japanse overheid alles in het werk gesteld om het land via consumptiebevorderende maatregelen zo snel mogelijk de crisis uit te loodsen. Het enige probleem is dat Japan al onder een enorm overheidstekort gebukt gaat en aangezien de rente al zeer laag is, blijft er voor de Japanse centrale bank (BoJ) nog maar weinig speelruimte over. Ondanks dat tekort werden er toch zware inspanningen geleverd om de consumptie weer aan te zwengelen. Helaas kon deflatie niet worden voorkomen. "Het is een feit dat deflatie een nieuwe handicap vormt voor de Japanse economie, maar wij blijven ervan overtuigd dat de overheid ertoe in staat zal zijn het probleem in te dijken. De situatie is niet zo kritiek als in de jaren 90, toen het land jarenlang met het fenomeen kampte. Deflatie heeft een nadelige impact op de winsten van bedrijven, die zich genoodzaakt zien om te snoeien in de kosten. Gelukkig blijft de consumptie het nu dankzij de stimulerende maatregelen van de regering wel goed doen. Vanaf het moment dat die maatregelen hun kracht zullen verliezen, rond half 2010, hopen wij dat de BoJ en de regering de handen in elkaar zullen slaan om het deflatiemonster te verslaan. Maar voor begin 2011 zullen we dat wellicht niet moeten verwachten", aldus de specialisten van Nomura Securities. Binnen de context van de deflatie zijn er slechts twee elementen die de groei van de Japanse economie kunnen ondersteunen: de export en de overheidsuitgaven. De recente economische indicatoren lijken aan te geven dat de export redelijk goed stand heeft kunnen houden. In het kwartaal oktober tot december is de export gestegen met 5,0 % ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Wat de overheidsuitgaven betreft, hebben de autoriteiten eind 2009 een groot nieuw relanceplan opgestart waarbij ongeveer 4200 miljard yen (34 miljard euro) wordt geïnvesteerd in tewerkstelling, subsidies voor milieuvriendelijke huishoudtoestellen en nieuwe woningen, evenals in steun voor de aankoop van brandstofzuinige auto's. Maar de kas raakt stilaan leeg en de maatregelen zullen dan ook maar een tijdje kunnen worden volgehouden. Ondanks hun tijdelijke karakter leveren de maatregelen wel degelijk iets op. Terwijl de Japanse economie over heel 2009 met meer dan 5 % was gekrompen (de sterkste daling sinds 1955), was de groei in het laatste kwartaal van 2009 opnieuw positief. Dankzij de getroffen maatregelen zal het land volgens specialisten in 2010 niet opnieuw in een recessie belanden. Ondanks het sombere beeld dat we van de Japanse economie hebben geschetst, is het niet alleen maar kommer en kwel. Het land biedt wel degelijk een aantal interessante mogelijkheden. Volgens Nomura Securities zou 2010 voor de Kabuto Cho een goed jaar moeten zijn. "Ondanks een chaotisch jaarbegin voor de aandelenmarkten blijven wij ervan overtuigd dat aandelen in 2010 met zowat 14 % zullen stijgen en dat Japan dat wereldgemiddelde zal overtreffen", aldus een enthousiast Nomura Securities. De zekerheid van Nomura Securities met betrekking tot de stijging van de Japanse beurs berust onder meer op de gelijkenissen die het ziet met de periode die volgde op de crisis in 2003-2004. Ook toen kende de economie eerst een herstelfase dankzij overheidsmaatregelen, gevolgd door een economische heropleving die te danken was aan de winstgroei van de bedrijven als gevolg van de gestegen consumptie. Ook toen twijfelden de beursmarkten een tijdje over de duurzaamheid van het herstel, wat de volatiliteit deed toenemen. Toch kon 2004 worden afgesloten met een mooie stijging van 11 % van de beursmarkten. Een herhaling van dat scenario in 2010 is zeker niet ondenkbaar. Op de Japanse beurs is het echter belangrijk om niet zomaar in om het even wat te beleggen. "Wij hebben een uitgesproken voorkeur voor exporterende bedrijven met een aanzienlijke blootstelling aan de Aziatische opkomende markten. Daarnaast geven wij de voorkeur aan ondergewaardeerde aandelen die zullen kunnen profiteren van een herstel van de binnenlandse consumptie. Ten slotte concentreren we onze aankopen op goedkope aandelen met een hoog dividendrendement, die we vaak vinden in de farmaceutische en de telecommunicatiesector", preciseert Nomura Securities. Door Karine Huet"Ondanks een chaotisch jaarbegin voor de aandelenmarkten blijven wij ervan overtuigd dat aandelen met zo'n 14 % zullen stijgen in 2010 en dat Japan dat wereldgemiddelde zal overtreffen." Nomura Securities