Sterkte-zwakte-analyse
...

Sterkte-zwakte-analyseDe Belgische handelaren in bouwmaterialen staan er financieel relatief goed voor. Gemiddeld scoren deze kmo's 3,3 op de creditmenratio (een mix van liquiditeitsratio, schuldgraad, dekking van vaste activa, voorraadomloopsnelheid en klantenkrediet). Dat blijkt uit een studie die de Koninklijke Belgische Federatie van Handelaren in Bouwmaterialen ( Fema) door het adviesbureau Jetro Management liet uitvoeren. Christian Leus, directeur van Fema : "Een creditmenratio van meer dan drie betekent geen moeilijkheden op middellange termijn. Onze vrees voor een catastrofe is ongegrond. Hoewel iedereen klaagt over lage marges en slechte verkoopcijfers blijkt uit een balansanalyse dat de sector een toegevoegde waarde en cashflow van respectievelijk 15,1 en 5,2 % haalt. Ook het eigen vermogen van 39,7 % en de productiviteit van 15,1 % (exploitatiewinst op toegevoegde waarde) zijn niet slecht. Alleen de lange betalingstermijnen en de hoge voorraden zijn verontrustend." Uit de resultaten blijkt dat grotere firma's (met een omzet van meer dan 200 miljoen frank) financieel beter gestructureerd zijn, zeker inzake liquiditeit. Zaakvoerder Armand Schmidt van Jetro Management : "Zo is hun kascyclus (duur voorraden + betalingstermijn klanten - betalingstermijn leveranciers) bijna een halve maand beter dan bij de kleine handelaars (2,07 versus 2,48)." Gemiddeld betalen de handelaren in bouwmaterialen hun leveranciers (1,78) twee weken eerder dan hun klanten (2,32). Schmidt : "Deze voorfinanciering hoort misschien wel bij het dienstenpakket van de handelaar, maar zo'n service moet wel vergoed worden. Anders komen er brokken van." Ook de omloopsnelheid van de voorraden is een pijnpunt voor veel Fema-leden. Leus : "De gemiddelde rotatie bedraagt 8,2. Op zich niet zo slecht, maar daar zitten ook dagelijkse producten zoals cement bij. Toch scoren vooral de kleine ondernemingen zeer slecht met 4,9 of een voorraad van tweeëneenhalve maand. Het gevaar voor een onverkoopbare stock is dus niet ondenkbeeldig." Intussen legt Fema de laatste hand aan een gegevensbank voor dubieuze betalers. Leus : "Volgend jaar kunnen onze leden Infodeb consulteren om de credibiliteit van hun klanten te controleren. Gezien het relatief grote aantal faillissementen in de bouwsector is dit een onmisbaar instrument voor de handelaar." ARMAND SCHMIDT (JETRO) EN CHRISTIAN LEUS (FEMA) Productiviteitsratio van Belgische handelaren in bouwmaterialen is goed, maar de rotatie en de betalingstermijnen zijn verontrustend.