De regio Oostende scoorde de voorbije jaren vrij zwak op het vlak van de werkgelegenheid. Maar er is beterschap op komst: op middellange termijn bijvoorbeeld zal E-port Belgium enkele honderden arbeidsplaatsen creëren, vooral dan voor callcenter-operatoren.
...

De regio Oostende scoorde de voorbije jaren vrij zwak op het vlak van de werkgelegenheid. Maar er is beterschap op komst: op middellange termijn bijvoorbeeld zal E-port Belgium enkele honderden arbeidsplaatsen creëren, vooral dan voor callcenter-operatoren. E-port nv is een initiatief van het Autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf Oostende (dat 50% van de aandelen plus 1 in handen heeft) en van de risicokapitaalverstrekker Creafund. "Een belangrijke partner is B-Telecom, een NMBS-dochter. Dat bedrijf legt langs de hoofdassen van het spoorwegnet een glasvezelnetwerk aan," legt Jan Allaert, economisch adviseur van de Oostendse haven, uit. "En daar gaan wij gebruik van maken. Wij hebben B-Telecom gecontacteerd en zij waren onmiddellijk enthousiast om hieraan mee te werken en zo hun glasvezelnet te optimaliseren en te commercialiseren. In eerste instantie denken wij aan de uitbouw van een callcenter-hotel, waar wij werkposten zullen verhuren aan bedrijven die hun eigen callcenter-activiteiten willen uitbesteden. Later zal ook het haveninterne communicatienetwerk gebruikmaken van onze infrastructuur." Maar is het wel de taak van een havenbestuur om telecomfaciliteiten te ontwikkelen? Jacques Vanmeenen, directeur van E-port: "AG Havenbedrijf Oostende is opgericht na het opdoeken van de Regie voor Maritiem Transport (RMT) en fungeert sindsdien als motor en aanspreekpunt voor de Oostendse regio. Wij werken niet alleen aan de uitbreiding van de havenactiviteiten, maar evengoed aan de ontwikkeling van industrieterreinen. Trouwens: de keuze van Telindus voor de Oostendse achterhaven heeft veel te maken met de aanwezigheid van de NMBS-glasvezelkabel. Ook Flanders Language Valley (Ieper) krijgt een glasvezelverbinding met Oostende." Momenteel lopen er gesprekken met De Lijn om het netwerk via de bovenleidingen van de kusttram verder uit te breiden, wat een verbinding met de Oostendse luchthaven en het oostelijk havengebied mogelijk maakt. "U ziet: wij willen van deze regio een groeipool voor de telecomindustrie maken," laat Vanmeenen trots horen. E-port vindt onderdak in het al jaren leegstaande gebouw van ABX, de pakjesdienst van de NMBS. De totale investering bedraagt 100 miljoen frank en dat bedrag gaat zowel naar de renovatie van het gebouw als naar de aankoop van hard- en software voor het callcenter. "In eerste instantie creëren wij 120 werkplaatsen, wat - gezien de ruime openingsuren van callcenters én het feit dat het lang niet altijd om voltijdse banen gaat - een veelvoud aan arbeidsplaatsen oplevert," zegt Allaert nog. "In het najaar zijn wij operationeel. En tegen dan moeten veel van de contacten die wij nu met bedrijven hebben effectief ook contracten zijn geworden."