De Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaartmaatschappij (NASM), opgericht door de familie Van der Vorm in Rotterdam in 1873, klinkt u wellicht niet bekend in de oren. Maar het is wel de start van de huidige portefeuillemaatschappij HAL Trust. Dat het een lange traditie heeft, is een van de raakvlakken met onze Ackermans & van Haaren (AvH). Andere gelijkenissen tussen AvH en HAL Trust zijn de mengeling van de genoteerde en niet-beursgenoteerde belangen (bij HAL zowat fiftyfifty), een langetermijnvisie met een actieve rol in de bedrijfsvoering (hands-on), met als gevolg een focus op een beperkt aantal bedrijven en sectoren. Terwijl AvH de plak zwaait bij DEME (vi...

De Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaartmaatschappij (NASM), opgericht door de familie Van der Vorm in Rotterdam in 1873, klinkt u wellicht niet bekend in de oren. Maar het is wel de start van de huidige portefeuillemaatschappij HAL Trust. Dat het een lange traditie heeft, is een van de raakvlakken met onze Ackermans & van Haaren (AvH). Andere gelijkenissen tussen AvH en HAL Trust zijn de mengeling van de genoteerde en niet-beursgenoteerde belangen (bij HAL zowat fiftyfifty), een langetermijnvisie met een actieve rol in de bedrijfsvoering (hands-on), met als gevolg een focus op een beperkt aantal bedrijven en sectoren. Terwijl AvH de plak zwaait bij DEME (via CFE) is HAL Trust de belangrijkste aandeelhouder van ex-portefeuillewaarde Boskalis (34,3 % van de aandelen). Dat bedrijf is goed voor 15 % van de totale intrinsieke waarde (NAV). Zowel CFE als Boskalis noteren trouwens op of dicht bij een recordniveau. Bij HAL Trust verging het de jongste jaren de twee andere belangrijke beursgenoteerde belangen duidelijk minder goed. Beide hebben een link met de energiesector. Over de steekpenningenproblematiek bij SBM Offshore (13,5 % participatie; 3,5 % NAV) hebben we het eerder al gehad. Feit is dat deels daardoor de SBM-koers vandaag 30 % lager staat dan drie jaar geleden. De belangrijkste participatie in het genoteerde gedeelte (een kwart van de intrinsieke waarde) is het belang van 48 % in Vopak (22 % NAV). Het bedrijf met de hoedendoos als symbool is de wereldspeler in de opslag en de aan- en afvoer van oliën, chemicaliën en vloeibaar gemaakte gassen. Eerder dit jaar moest Vopak een stevige winstwaarschuwing de wereld insturen, wat de koers onder druk zette, maar onlangs was er wel een mooi herstel (zie ook stuk in IB 38B). Het heeft enkel zin over holdings te spreken als sprake is van een substantiële onderwaardering. Eind juni berekende het bedrijf zelf een NAV van 7,14 miljard EUR of 96,5 EUR per aandeel - een stuk onder de huidige beurskoers. Maar het management berekent die intrinsieke waarde op een heel klassieke manier: de beursgenoteerde belangen tegen de beurskoers en de niet-genoteerde participaties tegen de boekwaarde. En daar zit het potentieel, want sinds 1996 al is HAL Trust de eigenaar van Grandvision, de maatschappij boven de bekende optiekwinkels Pearle. Grandvision is een stevig groeiverhaal met aanwezigheid in zowat veertig landen via vierduizend optiekzaken, goed voor 2,5 miljard EUR omzet, als we daarbij de belangen van de kleine ketens Atasun Optik in Turkije en Shanghai Red Star Optical in China optellen. We plakken een waarde van 67 EUR per aandeel op GrandVision. Dat maakt het meteen de belangrijkste deelname. Binnenkort gaan we de werkelijke waarde kennen, want het management bevestigde bij de publicatie van de halfjaarresultaten de plannen om GrandVision naar de beurs te brengen. De IPO is voorzien voor ten vroegste eind november en 20 tot 25 % van de aandelen wordt verkocht. In de eerste jaarhelft bedroeg de nettowinst 278 miljoen EUR (+23 %). Ons positief advies in het voorjaar was gegeven op basis van de onderwaardering van GrandVision (Pearle-keten). De beursgang zal die reële waarde van de holding in de verf zetten. Sinds de aanbeveling is de koers al circa met 25 % gestegen zodat we het advies verlagen. Advies: houden Risico: laag Rating: 2A