In de geschiedschrijving van de Zuidelijke Nederlanden blijft de periode sinds de afscheiding van Neder...

In de geschiedschrijving van de Zuidelijke Nederlanden blijft de periode sinds de afscheiding van Nederland (1648) tot de Slag bij Waterloo (1815) doorgaans onderbelicht. Rampen en oorlogen teisterden het land. Toch stammen de mooiste gebouwen in ons land vooral uit die periode. De bevolking verdubbelde, de grote steenwegen werden aangelegd, de steenkoolbekkens en de intensieve landbouw ontstonden.