Ik ben een verwonderde toeschouwer van wat zich rond de regeringsvorming afspeelt. Het is totaal nutteloos om de film van alle informatie-, preformatie- en verduidelingsopdrachten sinds juni 2010 nog eens af te spelen. Onze koning weet waarschijnlijk zelf niet meer zo goed van welk hout pijlen te maken, maar hij weet waarschijnlijk wel van welk hout hij geen pijlen wil.
...

Ik ben een verwonderde toeschouwer van wat zich rond de regeringsvorming afspeelt. Het is totaal nutteloos om de film van alle informatie-, preformatie- en verduidelingsopdrachten sinds juni 2010 nog eens af te spelen. Onze koning weet waarschijnlijk zelf niet meer zo goed van welk hout pijlen te maken, maar hij weet waarschijnlijk wel van welk hout hij geen pijlen wil. Er wordt een goedbedoelde betoging georganiseerd om zo vlug mogelijk een sterke regering te construeren. In die betoging, opgezet door een aantal stevige Vlaamsdenkende jongelui, lopen dan waarschijnlijk voor de helft Franstalige belgicisten die hopen dat een zo vlug mogelijk opgezette regering de communautaire problematiek op de achtergrond zal duwen. Twee weken na deze betoging is er geen kat meer die ze nog in zijn geheugen heeft. Er wordt gewaarschuwd voor een felle reactie van de financiële markten en de risicopremie die betaald moet worden voor het reputatieverlies. Ook de werkgeversverenigingen, Voka incluis, dringen aan op de onmiddellijke vorming van een nieuwe regering. Zeer zelden hoor ik de politieke verantwoordelijken, de critici over het wereldrecord regeringsvormen, de betogers of de sociale partners zeggen dat de problematiek echt wel zeer ingewikkeld en complex is. En dat het oplossen van zo'n complex kluwen gewoon tijd nodig heeft. Waarom niet gewoon aan de bevolking zeggen: 'Beste burgers, we staan voor zeer indringende hervormingen en voor beslissingen waar heel veel emotionaliteit mee gemoeid is. Dat vraagt tijd en al dikwijls is gebleken: il faut donner du temps au temps.' De financieringswet, de herverdeling van bevoegdheden, Brussel-Halle-Vilvoorde, de hervorming van justitie, enzovoort. Hoe kan een weldenkend iemand ooit maar hopen dat dit allemaal in een paar maanden geregeld kan worden? Er doet zich misschien een unieke kans voor om heel veel ruis weg te nemen uit het functioneren van het land. Politici, vooral ministers, hebben tijdens de uitvoering van hun ambt zoveel tijd nodig voor de dagelijkse operationele problemen, voordrachten, reizen, politieke aanwezigheidsbezoeken,... dat ze meestal geen tijd hebben voor de aanpak van de echte diepliggende problematiek van dit land. Tot ze weer eens botsen op een crisis en alles stilvalt. Ik heb vanuit mijn professionele ervaring de kans gehad een gevoel te krijgen over de enorm drukke agenda's van een Kris Peeters, Karel De Gucht, Johan Vande Lanotte... Ik moet zeggen: heel erg druk en gevuld, bijzonder goed georganiseerd en waarschijnlijk uitputtend. Met al mijn respect. Maar hoe moet men dan nog tijd vinden voor de echt complexe hervormingen? Als ik zie hoe lang en moeilijk een verandering kan zijn in een veel kleinere organisatie dan een land, moeten we echt niet verwonderd zijn over de tijd die nu verloopt bij de regeringsvorming. Het is mijn overtuiging dat als de moeilijke gesprekken nu niet tot het bittere einde worden gevoerd, we volgend jaar weer een verlammende communautaire crisis hebben. Dus beste beleidsmakers, inclusief koning Albert, laat u niet opjagen door betogingen, alarmerende geluiden uit de financiële markten, smeekbedes vanuit allerlei belangenorganisaties, de kritiek over het wereldrecord regeringsvormen. Ik vind het belangrijk dat er sereen en vooral met respect onder leiding van een uitstekend moderator (Van-de Lanotte, Reynders, Di Rupo of wie ook) doorgewerkt wordt tot de finish. En er hoeft echt niet om de drie weken geruild te worden van moderator. En de regering van lopende zaken mag omgedoopt worden tot een echte interim-regering die al op respectabele wijze het EU-voorzitterschap heeft waargenomen, de begroting gemaakt, het interprofessioneel akkoord aanstuurt. En misschien moet zo'n interim-regering gevalideerd worden door het parlement, eventueel met de steun van goedmenende oppositiepartijen. En tussen haakjes, chapeau voor Yves Leterme. In elke goed draaiende organisatie wordt een ingrijpende hervorming lang en diep voorbereid, meestal gesteund door gerenommeerde en expertiserijke consultancybureaus, los van dagelijks operationele dwingende activiteiten. Nadien wordt er heel veel tijd besteed aan de emotionele aanvaarding. Dan pas wordt er beslist. Maar de winkel van dagelijkse zaken blijft open, ver van mogelijke stoorzenders. Het is maar een idee. Anders waarschijnlijk op naar verkiezingen. IVAN DE WITTEIn elke goed draaiende organisatie wordt een ingrijpende hervorming lang en diep voorbereid.