Locatie : Peitz (Duitsland).
...

Locatie : Peitz (Duitsland).EERSTE IN EX-DDR.Op maandag 23 oktober opent Gyproc joint venture tussen Etex Group (52,52 %) en British Plasters Board (BPB) een tweede vestiging in Duitsland op het terrein van de VEAG-centrale in Peitz (Brandenburg), zo'n 120 km ten zuidoosten van Berlijn. Na de val van de Muur is de lokale vraag naar gipskarton met 50 % gestegen tot 220 miljoen m2 per jaar in de hele Bondsrepubliek."Ofwel trek je je terug uit zo'n markt, ofwel groei je door via investeringen, " zegt direkteur-generaal Philippe Leemans. Tegen de zin van de Engelse minderheidsaandeelhouder (46,1 %) keurt de raad van bestuur eind '93 de expansie in de ex-DDR goed. De Duitse regering steekt een handje toe : kapitaalsubsidie van 390 miljoen frank, gunstig krediet van 5,1 % en supplementaire afschrijvingsmogelijkheid van 50 %.Technisch direkteur Guido de Lange : "Het belangrijkste was het vinden van de nodige grondstoffen. Gezien de ontginning van natuurgips in Europa steeds moeilijker wordt de aversie van de publieke opinie tegen groeven schakelt Gyproc sinds '80 steeds meer over op alternatieven, zoals het rookontzwavelingsgips (RO). Door de nieuwe milieuwetgeving moeten de Oostduitse elektriciteitscentrales, die nog altijd met bruinkool stoken, de zwavel uit hun schoorstenen halen (totale kostprijs van vijf miljard frank). Hiervoor gebruiken zij kalk als filter. Door chemische reaktie blijft RO-gips over. Wij hebben nu met RWE-dochter VEAG (Vereinigte Elektrizitätswerke AG) een overeenkomst afgesloten, waarbij zij ons de aanvoer van 250.000 ton RO-gips uit hun Janschwalde-centrale (negen koeltorens met een kapaciteit van 3 gigawatt per jaar) waarborgen gedurende 30 jaar met een bijkomende voorraad van 4 miljoen ton. "Sinds 12 oktober draait de 30-koppige ploeg van fabrieksdirekteur Horst Geldermann acht uur per dag proef in de Gyproc-fabriek in Peitz. Tegen eind '95 hoopt hij op drie shiften (80 werknemers) over te schakelen en 20 miljoen m2 gipskartonplaten per jaar te produceren. Hiermee steekt Etex de konkurrentie de loef af, inclusief wereldleider BPB, wiens dochter Rigips pas in juni '96 met haar Oostduitse vestiging (kapaciteit van 50 miljoen m2) klaar is. Knauf en Lafarge internationaal de nummers twee en drie starten respektievelijk twee en zes maanden later dan Gyproc.Met een gekonsolideerde omzet van 4,2 miljard frank en 680 werknemers (waarvan 340 in België) staat Gyproc op de vierde plaats in de hitlijst van Europese gipskartonplaatproducenten. Het bedrijf uit Wijnegem, opgericht in '57, is de eerste echte diversifikatie van Etex. In '74 bouwt de groep een tweede fabriek in Hartershofen (West-Duitsland). In '88 verwerft de clan Emsens de meerderheid van de aandelen. Twee jaar later neemt Gyproc het Nederlandse Gibo over en koopt 30 % thans 40 % in het Poolse Nida Gips. Volgend jaar wordt de totale produktie op 52 miljoen m2 geraamd.Commercieel direkteur Theo Lambrecht : "Na slechte resultaten in '91 en '92 als gevolg van de prijzenoorlog maakt de Gyproc-groep opnieuw winst (250 miljoen frank in '94). De toekomst ziet er rooskleurig uit. In de Neue Bundesländer vindt een grootscheepse renovatie plaats en bestaat een sterke behoefte aan goedkope bouwmaterialen, zoals gipskarton. Hetzelfde geldt voor de voormalige Oostbloklanden. Ook in België is nog toekomst weggelegd voor Gyproc. Met een jaarlijks verbruik van 1,7 m2 per hoofd zitten we nog onder het gemiddelde : Engeland (2,6 m2), Frankrijk (2,9 m2), Skandinavië (5 m2) en de Verenigde Staten (8 m2). Tenslotte hopen we door middel van flexibele en montageklare bekledingsystemen een nieuw marktsegement aan te boren. "HORST GELDERMANN EN GUIDO DE LANGE (GYPROC) Stijging van 50 % op Duitse markt.