De leiderschapskwaliteiten van Roel Van Hemelen werden dit jaar getest toen zijn werkgever, het accountancy- en consultingbedrijf Moore Stephens, hem de opdracht gaf in Brussel een nieuwe businesstaxafdeling op te zetten. "Tot dan leidde ik de businesstaxafdeling in Antwerpen. Omdat het daar ging om mensen met veel ervaring, was dat niet zo moeilijk. Nu moest ik veel meer energie en tijd stoppen in het aansturen van jonge mensen en zat ik met vragen, zoals hoe stuur je iemand aan die van de schoolbanken komt of hoe breng je negatief nieuws."
...

De leiderschapskwaliteiten van Roel Van Hemelen werden dit jaar getest toen zijn werkgever, het accountancy- en consultingbedrijf Moore Stephens, hem de opdracht gaf in Brussel een nieuwe businesstaxafdeling op te zetten. "Tot dan leidde ik de businesstaxafdeling in Antwerpen. Omdat het daar ging om mensen met veel ervaring, was dat niet zo moeilijk. Nu moest ik veel meer energie en tijd stoppen in het aansturen van jonge mensen en zat ik met vragen, zoals hoe stuur je iemand aan die van de schoolbanken komt of hoe breng je negatief nieuws." Aan de ene kant wilde hij snel vooruit met zijn team, maar tegelijk had hij schroom om zijn medewerkers op fouten of tekortkomingen te wijzen. Die dilemma's kon Van Hemelen voorleggen aan zijn mentor Raymonda Verdyck, de gedelegeerd bestuurder van de gemeenschapsonderwijskoepel GO!. De jonge manager, die een MBA gaat volgen aan Vlerick Business School, leerde van haar dat je niet snel zelf moet oplossen wat een onervaren medewerker verkeerd heeft gedaan, maar dat je beter op een vriendelijke manier duidelijk maakt waar het op staat. "Je moet je mensen een leerproces gunnen", zegt Verdyck. Daar is ook de medewerker het meeste mee geholpen. Roel Van Hemelen heeft nu meer aandacht voor wat er op de werkvloer leeft. Hij valt zijn medewerkers minder snel in de rede om beter naar hen te kunnen luisteren. "Ik werk sterk op verbinding en gedragenheid, eerder dan iets op te leggen. Ik doe dat om te voelen hoe de anderen tegen iets aankijken", zegt Raymonda Verdyck. "Zo weet je of je op hetzelfde spoor zit en kun je op een sterkere manier organiseren. Als je vooruit spurt, merk je achteraf dat niemand je is gevolgd." Dat verbindende leiderschap herkende Raymonda Verdyck bij Nelson Mandela, die ze ooit ontmoette. "Hij zocht niet naar het conflict, maar zag in het conflict hoe je toch de verbinding kan leggen." De ervaren manager raadt haar afdelingshoofden aan kritiek niet persoonlijk op te vatten. "Je moet mensen de kans geven hun emotie te uiten. Je moet blijven uitleggen waarom de organisatie dit moet doen en waarom je die beslissing hebt genomen." Roel Van Hemelen zoekt nog volop waar zijn loopbaan hem naartoe zal leiden. Maar je mag je carrière niet tot in de puntjes uitstippelen, merkt Raymonda Verdyck op. Je moet ruimte laten voor de onverwachte opportuniteiten. "Ik wil impact hebben, zoals Raymonda heeft op het onderwijs", zegt Van Hemelen. Raymonda Verdyck formuleert twee doelen om de impact van GO! op het onderwijs en de samenleving te vergroten. "We hebben op dit moment 200.000 leerlingen en we willen blijven groeien. Toch gaat het me niet alleen om de aantallen, maar ook om kansen bieden aan jonge mensen om zich te ontwikkelen." Dat betekent het onderwijs aanpassen aan nieuwe technologie, bijvoorbeeld door virtuele leeromgevingen te creëren, maar ook aan maatschappelijke ontwikkelingen zoals de radicalisering van jongeren die naar Syrië trekken. "Wij hebben meteen informatierondes georganiseerd in de regio's waar scholen ermee worden geconfronteerd. We hebben een vorming ontwikkeld, waarmee leerkrachten leren om te gaan met leerlingen die kunnen radicaliseren of met radicaal gedrag in de brede zin."Young Leaders/Inspiring Mentors is een traject van de leiderschapsorganisatie Lead-In, dat een ervaren leider koppelt aan een jonge wolf. Elke week verklapt een van de 15 duo's wat ze hebben geleerd. Geïnteresseerd? Schrijf u dan in voor de volgende cyclus via info@lead-in.eu. Benny Debruyne, fotogra?e Debby Termonia