Wat kan je schrijven na de zoveelste beelden van gemartelde lichamen in een bloeddruipende camionette in Sadr City? Dat hier een duivelse mechaniek werkt die tientallen jaren zal blijven duren en de wereld in gevaar brengt.
...

Wat kan je schrijven na de zoveelste beelden van gemartelde lichamen in een bloeddruipende camionette in Sadr City? Dat hier een duivelse mechaniek werkt die tientallen jaren zal blijven duren en de wereld in gevaar brengt. De martelaars van Irak tonen hoe onnozel en populistisch socialisten en linkse christenen omspringen met ideetjes als vredesdividend en lagere legeruitgaven. Johan Vande Lanotte (SP.A) past in een traditie van verzuim met zijn gezwatel over de legerhervorming. Voor de botsing der beschavingen kan je geen als vredesactivist vermomde militaire veertigplussers hebben die alleen nog meekunnen in de kazernefanfare. Daarvoor zijn getrainde, dure verdedigers nodig. Een leger dus en geen OCMW voor gamelleboefers. Louis Paul Boon. Vervang imam door pastoor of predikant, vervang sjiiet door protestant en soenniet door katholiek en wij zijn in de godsdienstoorlogen van 1490 tot 1700. In de staart van die deling van Europa zat de aanloop naar een grotere omwenteling: de Verlichting. Het duivelse gejammer van Irak echoot op tientallen bladzijden bij Louis Paul Boon. Hij voltooide Het Geuzenboek enkele maanden voor zijn dood in 1979. Hoe de Zuidelijke Nederlanden ten onder gingen in bloed en tranen is nooit beklemmender beschreven dan door de Herodotus van Aalst. Ooit verschijnt in Bagdad een geuzenboek met als ondertitel: De Gruwelen van Duizend-en-een-nacht". "Zo werd het hele land een slachthuis. De doodsklok luidde om het uur in elk gehucht. Geen familie die niet geroepen werd om over haar dierbaren rouw te dragen, terwijl de achterblijvenden als spookgestalten en schaduwen van wat zij vroeger waren onder de bouwvallen hunner woningen ronddwaalden... De palen in de straten, de deurposten der bijzondere woningen, de hekken op het land, de bomen langs de wegen, hingen beladen met geraamten van allen die geworgd, verbrand of onthoofd waren." (blz. 382 van Het Geuzenboek) "De pastoor van Houtkercke werd de oren en ook de teelballen afgesneden, en de buit bedroeg goed en wel tweehonderd florijnen.... Het terrorisme van de Bosgeuzen en de weerzinwekkende aspecten die het vertoonde, deed velen gruwen... Ze maakten de Westhoek zo onveilig dat zelfs de soldaten van Alva niet zonder grote vrees dit gebied durfden betreden." (blz. 399) "Een dodelijk angstgeschrei ging op, dat men een mijl ver kon horen. Moeders namen hun kinderen op de arm en sprongen met honderden de Maas in. Vrouwen die dagelijks loopgraven hadden gedolven en op de wallen de wacht hadden gehouden, werden van huis tot huis vervolgd, en van de daken en uit de vensters op straat te pletter geworpen, in de rivier gejaagd of lichaamsdeel na lichaamsdeel verscheurd. Het plaveisel van Maastricht stroomde van het bloed. Hoofdeloze rompen en afgeknotte ledematen lagen overal verspreid." (blz. 591) Het Geuzenboek wil een bijbel zijn waarin vastgelegd werd hoe de vromen konden uitgeroeid worden door heerszuchtigen die het woord van Christus tot een godslasterlijk woord maakten, schreef Louis Paul Boon in zijn Woord Vooraf. Oorlog van lange duur. Wat staat er ons te wachten? Einde februari publiceerde het Amerikaanse National Counterterrorism Center (NCC) een document met een tragisch toekomstscenario. TheLongWar tegen het terrorisme is nog maar net begonnen. Tussen 1995 en 2005 zijn er 18.216 terreuraanslagen gepleegd en daarbij vielen 28.166 doden. Voor de statistici: vijf per dag. Het NCC telt 824 terreurgroepen. Voor 11 september 2001 waren er 600 bedrijvig. Welke sectoren werden dodelijker, welke minder? De luchtvaart en diplomaten kunnen zich veiliger voelen. Het bedrijfsleven, de legerkampen, militaire doelwitten en de toeristische bestemmingen werden onveiliger. Het is verscheurend voor de utopisten, maar de wereld wordt geen broederschap met popen, imams en rabbijnen in elkaars gewijde ruimten. Soort zoekt soort voor en na 9/11. Wat in Irak begon als een soennitische opstand tegen de bezetters ontaardt in een oorlog tussen Irakezen. De botsing tussen sjiieten en soennieten dreigt over te slaan op de islamwereld, waar de breuk tussen de twee facties een constante is. De soennieten, 85 % van de moslims, worden geleid door Arabieren, de sjiieten door Iran. Een kernbom in Iran is een werelddrama. De moorddadige herschikking van de etnieën in de Balkan preludeert op de hergroepering in Irak, een voorspiegeling van het uiteenvallen van het kunstmatige ex-koloniale land in drie. Wie droomt van een vredevolle wereld is een edel mens én schuldig naïef. De auteur is directeur van Trends. Reacties: frans.crols@trends.be Frans Crols