Het Grondwettelijk Hof geeft u ongelijk. Een belasting op spaardeposito's heet aanvaardbaar te zijn om de banken aan te sporen meer te investeren in de reële economie. En de verhoging van de abonnementstaks tot 0,1929 procent wordt als redelijk omschreven.

JOHN HELLER. "De redenering dat spaarbanken, die zich vooral met spaardeposito's financieren, moeten aangespoord worden om te investeren in de reële economie is voor mij compleet onbegrijpelijk. De feiten zijn anders. De kredietverstrekking aan particulieren en kmo's loopt bij de spaarbanken op tot 55 procent van hun balanstotaal, tegen 47 procent voor de hele banksector. De spaarbake...

JOHN HELLER. "De redenering dat spaarbanken, die zich vooral met spaardeposito's financieren, moeten aangespoord worden om te investeren in de reële economie is voor mij compleet onbegrijpelijk. De feiten zijn anders. De kredietverstrekking aan particulieren en kmo's loopt bij de spaarbanken op tot 55 procent van hun balanstotaal, tegen 47 procent voor de hele banksector. De spaarbaken investeren proportioneel meer in de reële economie dan de grootbanken." HELLER. "Neen. Het Grondwettelijk Hof erkent in zijn arrest het onderscheid tussen spaar- en grootbanken, en ze erkent dat de verhoging van de abonnementstaks de eerste categorie disproportioneel zwaar treft. Dat is heel belangrijk. Het Hof geeft aan de overheid het signaal dat haar beleidskeuze juridisch misschien niet onrechtmatig is, maar dat ze voor een bepaalde categorie banken buitensporig zware gevolgen heeft." LUC VERSELE. "De nieuwe regering heeft al laten blijken dat ze oren heeft naar onze klachten. Het regeerakkoord voorziet in een aanpassing van de heffingen. Wij hopen dat het systeem nog dit jaar aangepast wordt. Wij pleiten voor een verschuiving van belastingen op deposito's naar taksen op marktfinanciering, buitenbalansactiviteiten en risicovolle activiteiten. Hoe langer men daarmee wacht, hoe meer wij benadeeld worden." VERSELE. "Omdat ons land baat heeft bij een gezonde en gediversifieerde bankensector. Ik denk niet dat onze overheid wil dat er alleen maar grootbanken zijn, dan schiet het systeemrisico zo de hoogte in. Spaarbanken hebben bewezen dat hun businessmodel duurzaam is en dat ze dicht bij de klant staan." HELLER. "Ik zou het heel spijtig vinden mocht die expertgroep aangevoerd worden als een argument om de hervorming te vertragen. Wij rekenen erop dat er op korte termijn een evenwichtige spreiding van de taksen over alle soorten bankactiviteiten komt, inclusief een heffing op meer risicovolle activiteiten." PATRICK CLAERHOUT