Lode Waes, CEO van de Torhoutse projectontwikkelaar Vanhaerents, ziet een verband tussen de lage vastgoedprijzen in West-Vlaanderen en het vele platteland in de provincie. "West-Vlaanderen telt minder, of in ieder geval minder grote, groeipolen dan de meeste andere provincies. In West-Vlaanderen is er meer platteland, zijn er meer dorpen en middelgrote gemeenten die concurreren met de relatief kleine steden."
...

Lode Waes, CEO van de Torhoutse projectontwikkelaar Vanhaerents, ziet een verband tussen de lage vastgoedprijzen in West-Vlaanderen en het vele platteland in de provincie. "West-Vlaanderen telt minder, of in ieder geval minder grote, groeipolen dan de meeste andere provincies. In West-Vlaanderen is er meer platteland, zijn er meer dorpen en middelgrote gemeenten die concurreren met de relatief kleine steden." "Dat wil niet zeggen dat de steden hier geen groeipoten-tieel hebben. Oostende is een sterk opkomende centrumstad. Brugge heeft natuurlijk ook een enorme aantrekkingskracht, en Roeselare en Kortrijk zitten in een hevige tweestrijd verwikkeld. Dat veroorzaakt ook de nodige dynamiek." West-Vlaanderen is relatief dun bevolkt. Toch wordt er in de provincie misschien nog meer dan elders geklaagd dat er geen bouwgrond is. Waes: "Het is een feit dat er veel slapende gronden zijn. En ik ben er wel een voorstander van dat die geactiveerd worden. Maar is er echt schaarste? Als er een verkaveling wordt aangesneden gaat het soms wel heel snel. Dat zegt wel iets." De vastgoedprijzen zijn ook in West-Vlaanderen de jongste jaren snel gestegen. Te snel of kunnen ze nog hoger? Waes: "Er heeft hier wel een zekere inhaalbeweging plaatsgevonden. Dat de prijzen zo fors gestegen zijn, heeft voor een deel ook te maken met allerhande nieuwe regelgeving waardoor de bouwkosten toegenomen zijn. Dat heeft de nieuwbouwwoningen duurder gemaakt. Je krijgt dan ook wel meer voor je geld, het is dus geen zuivere prijsstijging. Maar als je dat effect eruit haalt, zie je nog wel altijd dat de prijzen hier sterk zijn geklommen. De bouwkosten zijn in West-Vlaanderen dezelfde als in Oost-Vlaanderen of in Antwerpen. Het verschil zit hem dus vooral in de grondwaarde die hier sterker is gestegen dan elders. Voor de volgende jaren verwacht ik echter geen spectaculaire verschuivingen. Een uitzondering is misschien de kust. Toch wel een beetje tot mijn aangename verrassing stel ik vast dat we bij de verkoop van de tweede fase van het project Militair Hospitaal in Oostende veel kopers aantrekken uit Antwerpen, Oost-Vlaanderen en de regio Brussel. Dat zijn mensen die beslist hebben om zich, al dan niet op korte termijn, permanent te vestigen in Oostende." LV 'In West-Vlaanderen is er meer platteland, zijn er meer dorpen en middelgrote gemeenten die concurreren met de relatief kleine steden'