Voor het eerst kan de Vlaamse kust in het buitenland op een professionele manier worden "verkocht". Sedert deze zomer is Philippe Lefebvre (38) "kustmanager", belast met het promoten in de buurlanden van de Belgische badsteden. Voor het eerst is daarvoor een apart budget beschikbaar en wordt een gecoördineerde aanpak uitgewerkt, met een marketingplan. Marketingmanager Kust, luidt Lefebvres officiële titel. De beschikbare 60 miljoen per jaar, ingebracht door Toerisme Vlaanderen, de provincie West-Vlaanderen en de kustgemeen...

Voor het eerst kan de Vlaamse kust in het buitenland op een professionele manier worden "verkocht". Sedert deze zomer is Philippe Lefebvre (38) "kustmanager", belast met het promoten in de buurlanden van de Belgische badsteden. Voor het eerst is daarvoor een apart budget beschikbaar en wordt een gecoördineerde aanpak uitgewerkt, met een marketingplan. Marketingmanager Kust, luidt Lefebvres officiële titel. De beschikbare 60 miljoen per jaar, ingebracht door Toerisme Vlaanderen, de provincie West-Vlaanderen en de kustgemeenten, is een bescheiden bedrag. Maar er is vooruitgang: tot nu werd de kust in de buurlanden door Toerisme Vlaanderen gepromoot samen met twee andere toppers - de Vlaamse Kuststeden en Groen Vlaanderen - met een totaal reclamebudget van 65 miljoen in 1999. Dat is zowat evenveel als het promotiebedrag van de stad Amsterdam. "Om een maximaal effect te realiseren, zullen we alle bij de kust betrokken partijen consulteren, zowel de overheidsdiensten als de privé-bedrijven. Synergie werkt versterkend," zegt Lefebvre.De nieuwe kustmanager heeft al een eerste overlegronde gehad met de gemeentebesturen, de horeca, de onroerend goedzaken en de campingfederaties. "Hoe meer iedereen overtuigd geraakt van een directe return uit dergelijke promotiecampagnes, hoe efficiënter het resultaat," stelt Lefebvre nuchter. Hij ziet het ruim: "Ook producenten van bijvoorbeeld zonnecrèmes of van fotoproducten - sectoren die op het eerste gezicht niet bij een louter toeristische promotie betrokken zijn - kunnen een hefboomeffect teweegbrengen voor het kusttoerisme. En ze kunnen daarin een meerwaarde voor hun bedrijf kunnen ontdekken. Dit geldt evenzeer voor De Lijn, aangezien 30% van de gebruikers van de Vlaamse kusttram buitenlanders zijn." Volgens de jongste cijfers (1998) weegt het verblijfstoerisme aan de kust 59,6 miljard frank, waarvan 30% is aangebracht door toeristen uit de buurlanden, met Duitsland en Nederland op kop. In dezelfde filosofie wil Lefebvre ook de privé-sector in de doellanden actief inschakelen bij de promotie van de Vlaamse kust. "De imagocampagnes die we in overleg met de betrokkenen uit de kuststreek zullen ontwerpen, willen we concreet laten uitwerken door reclame-agentschappen in Nederland en Duitsland en via lokale distributiekanalen laten uitgedragen."Lefebvre is goed vertrouwd met Duitsland. Hij groeide daar op (vader was beroepsmilitair), werkte als reisleider bij de tweede Duitse touroperator NUR Touristic International en als product manager groepsreizen-incentives bij IFB in Bonn. Lefebvre studeerde voor bedrijfstolk in Gent en ging eerst aan de slag bij de multinational Henkel-Belgium om vrij snel in de toeristische sector door te dringen: na een omweg in Duitsland, was hij vervolgens actief bij Westtoer Incoming, Brugge, marketing & commercieel directeur bij Toerisme Oostende en accountmanager bij Toerisme Vlaanderen in Brussel.