Hyoffwind

Sinds 2018 bundelen Colruyt Group en de gasnetbeheerder Fluxys hun krachten om tegen 2023 in Zeebrugge Hyoffwind op te starten, de eerste installatie in ons land voor de industriële productie van groene waterstof. Het consortium wil Hyoffwind uitbouwen tot de logistieke draaischijf van ons land voor de talloze toepassingen van groene waterstof. De partners schrijven de aanbestedingen uit, om midden 2021 te starten met de bouw van de fabriek.
...

Sinds 2018 bundelen Colruyt Group en de gasnetbeheerder Fluxys hun krachten om tegen 2023 in Zeebrugge Hyoffwind op te starten, de eerste installatie in ons land voor de industriële productie van groene waterstof. Het consortium wil Hyoffwind uitbouwen tot de logistieke draaischijf van ons land voor de talloze toepassingen van groene waterstof. De partners schrijven de aanbestedingen uit, om midden 2021 te starten met de bouw van de fabriek. Onlangs stelden ook de Haven Oostende, de offshorespecialist DEME en de investeringsmaatschappij PMV het project Hyport Oostende voor. Die fabriek komt op een 7 hectare groot terrein in de Oostendse havenzone. Ze moet vanaf 2025 elk jaar 50.000 ton groene waterstof produceren. Groene waterstof wordt geproduceerd met elektriciteit die wordt gegenereerd door windmolenparken op zee. Het surplus aan groene stroom dat door de zeewind wordt opgewekt, wordt gebruikt voor de elektrolyse van water. Bij dat procedé wordt water ontleed in zuurstof- en waterstofgas. Die productie is veel minder vervuilend dan die van klassieke waterstof. Bij dat procedé komt per geproduceerde ton waterstof ongeveer 9 ton C02 vrij. Bij de productie van groene waterstof worden geen schadelijke gassen uitgestoten. Groene waterstof is ook makkelijker op te slaan. Het project van Colruyt Group en Fluxys mikt in het begin op een productie van 12 tot 25 megawatt. Met een vermogen van 25 megawatt aan hernieuwbare elektriciteit, die wordt aangeleverd door het windmolenpark van Parkwind, moet het mogelijk zijn jaarlijks 3600 ton waterstof te produceren, wat volstaat om 14.000 auto's en 1000 zware voertuigen te doen draaien. Colruyt is al sinds 2004 gewonnen voor waterstof als duurzaam energiealternatief. De groep investeert daarin via haar dochter Eoly. Colruyt heeft een twintigtal wagens en een honderdtal heftrucks die uitsluitend op het groene gas draaien. Op de Dassenveld-site recupereert intelligente energie-infrastructuur de overschotten aan groene stroom die worden opgewekt door windmolens op land en door zonnepanelen, om daar groene waterstof mee te maken. Colruyt heeft in Halle een eerste tankstation geopend waar iedereen groene waterstof kan tanken. Binnenkort komen er nog tankstations bij. Ook Fluxys is op de trein gesprongen. "Wij zijn klaar om waterstof, biomethaan of andere koolstofneutrale energiedragers van de toekomst te transporteren", zegt CEO Pascal De Buck. "Met al wie wil meewerken aan een duurzamer energielandschap, zodat ons land binnen vijf à tien jaar een rol van betekenis kan spelen. Met Hyoffwind geven we het startschot voor de lokale kennisopbouw over de waterstofeconomie."