Het zonnepanelenbedrijf Enfinity wordt wellicht voor één euro verkocht aan het Amerikaanse SunEdison, dat zelf in het tweede kwartaal van dit jaar 102,9 miljoen dollar verlies maakt. Een beetje verderop ziet oprichter Luc Desender zijn belang in het groene-energiebedrijf Electrawinds verwateren en moet hij activa afstoten om het bedrijf boven water te houden.
...

Het zonnepanelenbedrijf Enfinity wordt wellicht voor één euro verkocht aan het Amerikaanse SunEdison, dat zelf in het tweede kwartaal van dit jaar 102,9 miljoen dollar verlies maakt. Een beetje verderop ziet oprichter Luc Desender zijn belang in het groene-energiebedrijf Electrawinds verwateren en moet hij activa afstoten om het bedrijf boven water te houden. Het zijn barre tijden voor bedrijven in hernieuwbare energie. Want in de schaduw van die (ex-)vlaggenschepen van de sector, worstelen nog anderen om te overleven: Thenergo, Soleco, 4Energy Invest,... De malaise is geen louter Belgisch fenomeen. Zelfs het Chinese Suntech, ooit het nummer één in zonnepanelen, legde in maart de boeken neer. Te grote ambities zijn slechts één oorzaak. Ook de lage elektriciteitsprijs speelt de sector parten. De toevloed van schaliegas in de Verenigde Staten duwt steenkolen als energiebron uit de markt, waarna die naar Europa werden verscheept. Daar duwen de geïmporteerde kolen de stroomprijs zo hard naar beneden dat gascentrales massaal op non-actief worden gezet. Tegelijk noopt de crisis de regeringen ertoe hun groene subsidieregelingen af te bouwen. Het gevolg is dat zelfs in 'gidsland' Nederland getwijfeld wordt of de doelstellingen van het Europese Klimaatplan nog haalbaar zijn. Ook in ons land wordt er eigenlijk nog alleen geïnvesteerd in de windmolenparken op zee: de bouw van biomassacentrales en zonneparken ligt nagenoeg stil. Nochtans blijft het basisprincipe van het Klimaatplan perfect geldig: minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, minder uitstoot. Het blijft daarom dubbel jammer dat Europa er niet in slaagt zijn emissiecertificatenmarkt uit het slop te trekken. Die zou de keuze tussen steenkool of het minder vervuilende gas kunnen doen overhellen naar het laatste. Ontsnappen aan de rekening is geen optie. Ofwel investeren we met zijn allen in de vervanging van het bestaande productiepark, ofwel moeten we in hoog tempo alternatieven uitbouwen. Dat subsidies daarbij geen eeuwige noodzaak mogen zijn, staat buiten kijf. Maar er zijn hoopvolle tekenen dat na regen zonneschijn komt. Na een golf faillissementen en een consolidatie zal er uiteindelijk een meer mature sector te voorschijn komen. In recente rapporten van Citigroup, UBS en het onderzoeksbureau Bloomberg New Energy Finance wordt ervan uitgegaan dat zonnepanelen weldra beginnen aan een ongesubsidieerde toekomst, waarbij de besparing de investering rendabel maakt. Met dank aan de spectaculaire prijscrash van de zonnepanelen, die nu 80 procent minder kosten dan vijf jaar geleden. In Spanje en Duitsland worden al ongesubisidieerde zonneprojecten gebouwd. Technologische innovaties, zoals onderwatermolens, of kunstmatige eilanden die windenergie tijdelijk kunnen opslaan, zullen de efficiëntie van hernieuwbare energie verder verhogen, en de subsidiehonger verminderen. Ook de ontwikkelingen in het slimme net bieden heel wat kansen voor entrepreneurs. De toekomst van de groene sector hoeft echt niet zwart te zijn. LUC HUYSMANS, Senior writer TrendsUiteindelijk zal er een meer mature sector tevoorschijn komen.