Magda Aelvoet wekt de indruk dat het medisch onderzoek dat er in belangrijke mate toe bijdraagt dat de hele wereldbevolking, en zeker wij in het Westen, gemiddeld almaar ouder worden op een almaar kwalitatief betere wijze, gratis uit de lucht komt vallen. Myriad Genetics en vele andere ondernemingen investeren jaarlijks miljarden in dat onderzoek. Als hun onderzoeken tot niets leiden, gaan ze op de fles en bloeden de aandeelhouders. Lukt hun onderzoek, dan bestaa...

Magda Aelvoet wekt de indruk dat het medisch onderzoek dat er in belangrijke mate toe bijdraagt dat de hele wereldbevolking, en zeker wij in het Westen, gemiddeld almaar ouder worden op een almaar kwalitatief betere wijze, gratis uit de lucht komt vallen. Myriad Genetics en vele andere ondernemingen investeren jaarlijks miljarden in dat onderzoek. Als hun onderzoeken tot niets leiden, gaan ze op de fles en bloeden de aandeelhouders. Lukt hun onderzoek, dan bestaan er twee mogelijkheden. Ofwel zorg je ervoor dat de bedrijven de investeringen terugverdienen en winst maken, ofwel, zoals Aelvoet nu wil doen in het geval van Myriad Genetics, belet je hen dat. In het eerste geval zal het bedrijf doorgaan met onderzoek, in het tweede niet.Adam Smith zei ruim twee eeuwen geleden dat de bakker geen brood bakt omdat hij zijn medemens wil voeden, maar omdat hij geld wil verdienen. Als wij vandaag tests voor borstkanker hebben, is dat omdat er ondernemingen risicovolle investeringen in onderzoek willen doen met het oog op winst. Welk alternatief hebben ministers voor die ondernemingen die "belust op geldgewin" zijn? Mieke Vogels sneert naar de belastingverlaging die de regering-Verhofstadt gaat doorvoeren. Dat is onbegrijpelijk voor iemand die zoveel mogelijk geld voor welzijnswerk wil. We gaan er tenminste van uit dat het Vogels niet gaat om het uitdelen van cadeaus tijdens haar resterende ambtsperiode, maar wel om het verkrijgen van een structurele fondsenstroom in de richting van haar welzijnswerk.Welnu, zo'n stroom kan er slechts komen als het economische draagvlak wordt verstevigd. Alleen een hoger productievolume en betere productiviteit garanderen Vogels de middelen waar zij van droomt. Het meest beproefde middel, zo leren eeuwen economische geschiedenis, om een structurele versteviging van het economische draagvlak van een maatschappij te bereiken, zijn belastingverlagingen. Welk geloofwaardig alternatief heeft Vogels?De discussie over de vooropgestelde belastingverlaging is dus helemaal niet "vals" maar heel wezenlijk. Uiteraard dient de overheid de financieringsruimte te creëren om zo'n belastingverlaging te kunnen doorvoeren en dat houdt onder meer de ontvetting van het overheidsapparaat in. Voor zover we hebben begrepen, is Vogels daar echter geen enthousiast voorstander van. Johan Van Overtveldt