6000 ton aan defecte en versleten zonnepanelen uit heel Europa, dat was de verwachting van PV CYCLE voor dit jaar. Het was slechts 25 ton. "Door de lange levensduur van zonnepanelen is de afvalvoorspelling niet vanzelfsprekend", licht algemeen directeur Jan Clyncke toe.
...

6000 ton aan defecte en versleten zonnepanelen uit heel Europa, dat was de verwachting van PV CYCLE voor dit jaar. Het was slechts 25 ton. "Door de lange levensduur van zonnepanelen is de afvalvoorspelling niet vanzelfsprekend", licht algemeen directeur Jan Clyncke toe. "In Duitsland en Spanje werden de eerste zonnepanelen geplaatst en daar komen de modules vandaan. We werken samen met lokale recyclagefabrieken. Volgend jaar staat de afbraak van een aantal volledige zonneparken op het programma, dus we hebben onze verwachtingen bijgeschaafd en nu 250 ton ingepland. Uiteindelijk verwachten we tegen 2030 een goede 130.000 ton." De internationale vzw PV CYCLE werd in 2007 al opgericht, met als opdracht de organisatie van de ophaling en recyclage van zonnepanelen. Opdrachtgevers waren zes Europese producenten, de European Photovoltaic Industry Association (EPIA) en het Duitse Bundesverband Solarwirtschaft (BSW). Aangezien de oudere zonnepanelen veelal in de jaren negentig zijn geplaatst, mag je gerust van een vroege reactie spreken. "Ergens was het voor de producenten normaal om een recyclagesysteem op te zetten. Je ontwikkelt geen ecologisch product dat groene energie opwekt om het vervolgens op de stortplaats te laten wegrotten. Producenten hebben een zekere verantwoordelijkheid en die hebben ze dan ook vrijwillig opgenomen. Bovendien was er ook een financiële factor in het spel. In 2007 was er een bijzonder grote vraag naar silicium en dat deed de prijs enorm stijgen." "In de recyclagefabriek in Duitsland wordt het glas, het silicium, het aluminium van het frame en de koperdraad van de verbindingen teruggewonnen. Alleen het plastic aan de achterkant en in de junction box vormt nog een uitdaging. Dat wordt nu verbrand. Toch zijn we heel hoopvol voor de toekomst, bij de vernieuwing van het zonnepark in Chevetogne bereikten we al een recyclagegraad van 85 procent. Het park illustreert ook mooi de evolutie: in 1982 waren er 2000 zonnepanelen nodig om 63 kW op te wekken, 26 jaar later maar 360." Intussen zijn er 110 bedrijven - vooral producenten van zonnepanelen - lid van PV CYCLE. Ze komen uit alle hoeken van de wereld en brengen zonnepanelen op de markt in Europa. De vzw vertegenwoordigt naar schatting 90 procent van de Europese markt. Daarnaast zijn er ook zestien geassocieerde leden zoals onderzoekscentra. "Eigenlijk zijn we pas sinds dit jaar echt operationeel. De leden betalen een jaarlijks lidmaatschap, berekend op basis van hun omzet, om de courante kosten zoals huisvesting en werking te dekken. Daarnaast is er een lidgeld van 0,24 euro per te transporteren en recycleren kilo. Om je een idee te geven, een gemiddeld zonnepaneel weegt zo'n 20 tot 25 kilo. Projectontwikkelaars, systeemintegratoren en installateurs kunnen terecht in onze inzamelpunten. We hebben er 75 in Europa, waarvan vijf in België." Een van die Belgische inzamelpunten is AS Solar Benelux. "Wij zijn een groothandel in zonnepanelen, montage en omvormers, gericht op installateurs", zegt marketingverantwoordelijke Dieter De Vos. "Wij vonden het niet alleen zelf belangrijk om ons bij PV CYCLE aan te melden als inzamelpunt. Ook particulieren en installateurs denken steeds meer na over wat er met de zonnepanelen gebeurt als die 25 tot 35 jaar om zijn. De afbraak moet door een professional gebeuren en in het containerpark kun je met de restanten niet terecht." annick claus"In 2007 was er ook een bijzonder grote vraag naar silicium en dat deed de prijs enorm stijgen" Jan Clyncke, PV CYCLE