"De markt van de overheidsopdrachten in België is goed voor een omzet van 50 miljard euro. De opdrachten gaan over openbaar vervoer, infrastructuurwerken, stedenbouw, diensten, kantooruitrusting, catering, afvalverwerking, evenementen... En met de nieuwe wetgeving vallen ook talrijke sociale instellingen onder de overheidsopdrachten: ziekenhuizen, hogescholen en universiteiten, gesubsidieerd vrij onderwijs..."
...

"De markt van de overheidsopdrachten in België is goed voor een omzet van 50 miljard euro. De opdrachten gaan over openbaar vervoer, infrastructuurwerken, stedenbouw, diensten, kantooruitrusting, catering, afvalverwerking, evenementen... En met de nieuwe wetgeving vallen ook talrijke sociale instellingen onder de overheidsopdrachten: ziekenhuizen, hogescholen en universiteiten, gesubsidieerd vrij onderwijs..." Alles bij elkaar gaat het om een gigantische markt, maar het wettelijke kader dat de aanbestedingen regelt, is complex, zeker voor nieuwkomers. "Denk aan de strikte en soms nieuwe regels op het vlak van percelen, borgtocht, betalingstermijn, verificatietermijn, nalatigheidsintrest... En aan het verplichte bankverklaringsmodel, dat de bank extra verantwoordelijkheid oplegt, om van tal van andere procedures nog te zwijgen." De drempel van de overheidsopdrachten is strikt genomen geen groeipijn, maar toch een hindernis op het traject naar groei. "Veel ondernemingen hebben geen idee van de verscheidenheid van de overheidsopdrachten en missen daardoor interessante business. Bovendien kampen ze met heel wat vragen: 'Waar vind je de aanbestedingen?', 'Wat kun je maar beter vooraf weten?', 'Wat zijn de vormvereisten?', 'Kun je over een opdracht overleggen?', 'Hoeveel bedraagt de bekendmakingsdrempel?'... Bij de aanbestedende overheden is er de duidelijke wil om bedrijven nauwer te betrekken bij overheidsbestellingen. Meer dan de helft van alle overheidsopdrachten belandt trouwens bij lokale economische spelers. Dat zijn mooie kansen voor ondernemingen die zich kunnen aanpassen aan de strikte methodologie en vormvereisten van overheidsopdrachten." Op basis van haar jarenlange ervaring en haar kennis ontwikkelde Belfius de Belfius Accelerator. "Dat is een reeks tools en diensten die ondernemingen helpen om hun omzet in de publieke en sociale sector op te drijven. Ons aanbod verhoogt hun kansen om overheidsopdrachten in de wacht te slepen. Bovendien kunnen ondernemers in een database met 120.000 beleidsmakers en 17.500 organisaties een contactpersoon in de publieke of de sociale sector zoeken. Klanten krijgen ook toegang tot aanvullende diensten en gespecialiseerde financiële oplossingen. En een geschikte financiering is belangrijk om zich zonder kleerscheuren in de wereld van overheidsopdrachten te begeven."