Met het bouwbedrijf Matexi, de ventilatiespecialist Renson en het ICT-onderaannemingsbedrijf ISAB zijn de eerste drie Gazellen-ambassadeurs van 2009 bekend. De jaarlijkse zoektocht van de Trends-redactie naar snelgroeiende bedrijven, is inmiddels aan zijn negende editie toe. In de vijf Vlaamse provincies en Brussel krijgen in totaal 1200 groeibedrijven de eretitel Gazelle opgekleefd.
...

Met het bouwbedrijf Matexi, de ventilatiespecialist Renson en het ICT-onderaannemingsbedrijf ISAB zijn de eerste drie Gazellen-ambassadeurs van 2009 bekend. De jaarlijkse zoektocht van de Trends-redactie naar snelgroeiende bedrijven, is inmiddels aan zijn negende editie toe. In de vijf Vlaamse provincies en Brussel krijgen in totaal 1200 groeibedrijven de eretitel Gazelle opgekleefd. De gevolgen van de crisis zijn bij deze ondernemingen nog niet merkbaar. Dat heeft uiteraard veel te maken met de boekhoudkundige cijfers waarop deze berekening betrekking heeft, met name die van 2007. Wellicht zullen de groeicijfers volgend jaar iets minder indrukwekkend zijn. Meer dan waarschijnlijk zl zelfs een aantal Gazellen van de vorige jaren over de kop gaan. Ondernemen is nu eenmaal risico nemen, en bedrijven in een groeifase zijn kwetsbaar, zeker wanneer ze plots worden geconfronteerd met duurdere kredieten, en moeilijkheden om hun groeiambities in realiteit om te zetten. Toch maken we ons sterk dat dit lot de bedrijven op onze lijsten relatief bekeken minder zal treffen dan de gemiddelde onderneming. Meer nog, ook dit jaar, in volle crisistijd, zijn bedrijven hard bezig om hoog te scoren in de ranking van volgend jaar. Het bouwbedrijf Matexi is een schoolvoorbeeld van een gestage groeier. Ook Renson werft dit jaar twintig extra mensen aan, en verwacht zijn omzet met 10 procent te zien toenemen, waarmee de grens van 100 miljoen euro omzet wordt gehaald. Ook ISAB mikt ze op een omzetstijging van vijf procent. Onderzoek van Ernst & Young Advisory wees al uit dat Gazellen-bedrijven sterk op hun finan-ciële onafhankelijkheid staan, en dus minder gevoelig zijn voor de gevolgen van de bankencrisis. Ruim 56,6 procent heeft persoonlijke middelen aangesproken om de investering in het kapitaal te financieren, terwijl amper een derde (34,2 procent) een beroep deed op de banken. Van degenen die bij de bank leenden, moest bovendien een ruime helft niet eens waarborgen geven, omdat de bank blijkbaar voldoende geloof had in het businessplan van de ondernemer. Ook slagen deze entrepreneurs erin respect te creëren in hun organisatie, omdat ze zichzelf, ondanks werkweken van ruim 50 of 60 uur, doorgaans een vrij bescheiden loon uitkeren. Een ruime helft, 56,9 procent, houdt het op 50.000 tot 200.000 euro bruto per jaar. Mogen we een parallel trekken met de autosector? De kans dat Gazellen-ondernemers met een privéjet om overheidssteun komen bedelen, is vrij klein. Ook op een ander vlak is het verschil frappant. Want Gazellen hechten veel belang aan innovatie, en kernactiviteiten. Het zijn nichespelers, die veelal een no-nonsensebeleid voeren. Zij concentreren zich op de essentie van het zakendoen: luisteren naar klanten, en met de daaruit verkregen informatie goede producten of diensten ontwikkelen. Bedrijven die daarin slagen, hebben ook in crisistijden een streepje voor. (T)Door Luc Huysmans