De fraaie groeivoorspellingen van de Nationale Bank vindt VBO-topman Pieter Timmermans goed nieuws, maar hij waarschuwt: "De 5,5 procent groei blijft een inhaalbeweging na de coronakrimp."
...

De fraaie groeivoorspellingen van de Nationale Bank vindt VBO-topman Pieter Timmermans goed nieuws, maar hij waarschuwt: "De 5,5 procent groei blijft een inhaalbeweging na de coronakrimp."1 De economie trekt sterker aan dan gedacht. Zit België de komende maanden economisch op rozen? "Wij zijn optimistisch, maar niet euforisch. De Nationale Bank komt met groeicijfers van meer dan 5 procent, maar we komen van een krimp van 6,5 procent. Bovendien zal de groei de komende jaren weer afzwakken tot 1 tot 1,5 procent, wat te laag is. Een andere zorg zijn de problemen met de aanvoerlijnen. Die wegen op de productie en duwen de prijzen omhoog."2 Vreest u dat de hogere inflatie via de loonindexering tot loonkostenstijgingen zal leiden? "De situatie kan leiden tot een loon-prijsspiraal. Onze bedrijven verliezen dan snel aan concurrentiekracht. Al is er nog geen reden tot paniek. Het loonakkoord verwacht de komende twee jaar een indexering van 2,8 procent. Voor het eerste jaar wordt 0,8 procent verwacht. De rest volgt volgend jaar. Met dat akkoord moet het lukken, maar het kan snel de verkeerde kant uitgaan." 3 Het sociaal akkoord wordt een typisch Belgisch compromis genoemd. Er was weinig enthousiasme te merken. "De kritiek is onterecht. Zo'n akkoord is nu eenmaal een compromis. Het Vlaams akkoord 'Alle hens aan dek' ook, volledig betaald door de overheid. Ik heb daar toen geen kritiek op gehoord."