In België heeft het economische herstel de jongste maanden goed standgehouden, ondanks de aanslagen. Die veroorzaakten in het eerste kwartaal van 2016 wel een lichte dip in de groei (0,2%), aangezien enkele sectoren zoals de horeca, het toerisme, de luchtvaart en de handel hard werden getroffen. Maar uit een enquête van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) blijkt dat negen op de tien sectoren van oordeel zijn dat hun economische activiteit het voorbije halfjaar stabiel is gebleven (47%) of toegenomen (41%).
...

In België heeft het economische herstel de jongste maanden goed standgehouden, ondanks de aanslagen. Die veroorzaakten in het eerste kwartaal van 2016 wel een lichte dip in de groei (0,2%), aangezien enkele sectoren zoals de horeca, het toerisme, de luchtvaart en de handel hard werden getroffen. Maar uit een enquête van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) blijkt dat negen op de tien sectoren van oordeel zijn dat hun economische activiteit het voorbije halfjaar stabiel is gebleven (47%) of toegenomen (41%). Hoewel bijna een derde van de sectorfederaties denkt dat de aanslagen van 22 maart de komende maanden nog een negatieve impact hebben op hun activiteiten, blijven ze vrij vertrouwensvol naar de toekomst kijken. Zo verwacht 65 procent van de ondervraagde sectoren een activiteitsniveau dat vergelijkbaar is met vandaag en voorspelt 24 procent een verdere toename ervan. De rendabiliteit gaat weer omhoog en er wordt geïnvesteerd. Dat de bedrijven vertrouwen blijven hebben, heeft wellicht ook te maken met de licht verbeterde vooruitzichten voor de rendabiliteit van de ondernemingen, zegt het VBO. Terwijl een jaar geleden 37 procent van de bevraagde sectoren verklaarde dat hun rendabiliteit de voorbije maanden was gedaald, was er nu een daling bij slechts 12 procent van de sectoren. Volgens de enquête verwacht 59 procent van de bevraagde sectoren dat hun investeringen op een niveau blijven dat vergelijkbaar is met het huidige, terwijl 23 procent een stijging voorziet en 18 procent een daling. Dat is beter dan de situatie zes maanden geleden. Ook de aard van de investeringen verandert: zo richten ze de blik op de toekomst door meer te investeren in innovatie en de vervanging van verouderde kapitaalgoederen, terwijl arbeidsbesparende rationalisatie-investeringen minder belangrijk worden. Ook de werkgelegenheid neemt toe. Zo kwamen er tussen het vierde kwartaal van 2014 en het vierde kwartaal van 2015 netto bijna 29.000 banen bij. Volgens het VBO lijkt de daling van de werkgelegenheid in de industriële sector gestopt. De dienstverlenende sectoren en de uitzendsector blijven optimistisch. "Dat houdt niet alleen verband met het voorzichtige economische herstel, het is vooral te danken aan het beleid van loonmatiging (indexsprong, taxshift en de voorzichtige IPA) van de voorbije jaren", stelt het VBO in een analyse van de enquête. De werkgeversorganisatie verheugt er zich over dat de loonkostenhandicap die is opgebouwd sinds 1996, eind dit jaar volledig is weggewerkt. Samen met de zwakkere euro heeft dat de concurrentiepositie van de Belgische bedrijven al aanzienlijk verbeterd. Maar het VBO blijft herhalen dat ook de historische loonkostenhandicap van 10 procent nog moet verdwijnen. Er heerst dus geen euforie bij de werkgeversfederaties in de sectoren. Zeker met de betogingen en de stakingen die zijn aangekondigd. VBO-topman Pieter Timmermans: "Twee risicofactoren bedreigen de voortzetting van het economische herstel: de brexit en ondoordachte sociale acties. Een sereen sociaal klimaat draagt bij tot verdere banencreatie en kan ons land aantrekkelijker maken voor directe buitenlandse investeringen. Die zijn cruciaal voor het toekomstige groeipotentieel in ons land. Het vertrouwen keert stilaan terug. Laten we het zelf geen halt toeroepen." ALAIN MOUTONNegen op de tien sectoren zijn van oordeel dat hun economische activiteit het voorbije halfjaar stabiel is gebleven (47%) of toegenomen (41%).