Het Greet Rouffaer Huis is gelegen aan de Antwerpse Bredabaan, een grote weg die de leefgemeenschap langs de weg doormidden snijdt. Verpaupering loert om de hoek. Achter het grote raam van Het Greet Rouffaer Huis stap je een wereld binnen waar littekens eveneens de rode draad zijn. Lichamelijke én geestelijke, de eerste soms gruwelijk zichtbaar, de andere vaak niet eens opgemerkt.
...

Het Greet Rouffaer Huis is gelegen aan de Antwerpse Bredabaan, een grote weg die de leefgemeenschap langs de weg doormidden snijdt. Verpaupering loert om de hoek. Achter het grote raam van Het Greet Rouffaer Huis stap je een wereld binnen waar littekens eveneens de rode draad zijn. Lichamelijke én geestelijke, de eerste soms gruwelijk zichtbaar, de andere vaak niet eens opgemerkt. De vzw Het Greet Rouffaer Huis werd door de gelijknamige actrice in het leven geroepen nadat ze zelf het slachtoffer werd van een gasontploffing, waarbij ze verminkt werd. Na een turbulente ontstaansgeschiedenis, eigen aan initiatieven die met de beste bedoelingen ad hoc worden opgestart, kreeg het huis in september 2004 een zogenaamde doorstart. Greet Rouffaer, ambassadrice van het zorgcentrum, en haar raad van bestuur trokken met Patrick Declerck een wel heel aparte directeur aan. Declerck was in een vorig leven zaakvoerder van de exclusieve kunst- en antiekzaak The Antique Room, dat wereldsterren over de vloer kreeg. "Ik kreeg eigenlijk de sleutels van een leeg huis," zegt Declerck, die zijn zaak tijdelijk op non-actief zette om dit engagement aan te gaan. Het Greet Rouffaer Huis neemt een unieke plaats in in het zorglandschap. Het is de enige plek waar brandwondenpatiënten na hun ziekenhuisverblijf terechtkunnen om de speciale verzorging te krijgen die ze nodig hebben. Het werkingsverslag maakt melding van 1545 medische consultaties, ruim 3570 mensen kregen fysiotherapie en nog eens 505 mensen zochten contact met het huis voor psychische hulp. Voor al deze vormen van hulpverlening kan Het Greet Rouffaer Huis bogen op een medische staf onder leiding van dokter Cindy Lafaire, afdelingshoofd van het brandwondencentrum in het Stuivenbergziekenhuis. Daarnaast wordt het huis draaiende gehouden door tal van vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten om de administratie of opvang van de patiënten te ondersteunen. Behalve ambulante hulp is preventie een andere prioriteit die Patrick Declerck wil uitdragen. Daarvoor worden tal van rondleidingen en uiteenzettingen georganiseerd. Het huis maakte ook een preventiefilm The fire keeps burning inside, geregisseerd door Mark Damen. Damen, bekend als regisseur van de tv-soap Wittekerke, had eerder al een preventiefilm gemaakt voor het Aids Informatie Team van het Belgische leger. Opvallend: de brandpreventiefilm, die ludiek en confronterend tegelijk is, behaalde intussen negen internationale onderscheidingen. "De film zal nu ook in de Vlaamse scholen gebruikt worden," merkt Declerck op. Een andere fundamentele strijd die Declerck voert, is het vinden van de noodzakelijke financiering. Door zijn unieke positie valt het huis overal uit de boot wanneer er subsidies worden uitgedeeld. Momenteel overleeft Het Greet Rouffaer Huis vooral door giften en sponsoring. Een aantal ondernemers en bedrijven zoals Johnny Crijns (San Marco Village), Konica Minolta en ING hebben al financiële of structurele ondersteuning geboden. Ook tal van particulieren doen een duit in het zakje. Per jaar schat Declerck zo'n 370.000 euro nodig te hebben. "We voeren gesprekken met de lokale en federale overheden, die ons project gunstig gezind zijn. Mochten we erin slagen om bijvoorbeeld 50 % overheidssteun te krijgen, dan moet het haalbaar zijn om de rest via sponsoring binnen te halen. Daarvoor doe ik een appel op economisch Vlaanderen."Lieven Desmet