Bent u niet zeker van een zinnetje in een Engelse e-mail? Of wilt u een artikel in het Duits begrijpen, maar bent u niet vertrouwd met de taal van Goethe? Automatische vertalingen op het internet kunnen daar een mouw aan passen.
...

Bent u niet zeker van een zinnetje in een Engelse e-mail? Of wilt u een artikel in het Duits begrijpen, maar bent u niet vertrouwd met de taal van Goethe? Automatische vertalingen op het internet kunnen daar een mouw aan passen. Het gaat er vrij praktisch aan toe: met knippen en plakken wordt een kleine tekst in enkele seconden omgezet in een andere taal. De vertaalrobot van het Amerikaanse Systran verwerkt meer dan dertig miljoen vertalingen per dag op het web. Dit bedrijf is ook de belangrijkste leverancier van de vertaalrobots die ingebouwd zitten in portaalsites als Google, Yahoo, AOL of het bij surfers bekende Lingua-World. Maar er zijn ook een aantal concurrenten, zoals Reverso (Frankrijk), Promt (Rusland) en een aantal lokale spelers die zich toespitsen op meer 'extravagante' talen. "Ondernemingen maken gebruik van die diensten om bijvoorbeeld de pagina's van hun internetsite een internationaal kleurtje te geven, om snel hun brochures te vertalen of hun marketingstrategie aan te passen aan lokale omstandigheden," zegt Pierre Bernassau, marketingdirecteur bij Systran. De jongste trend die Systran opmerkt, is het massale gebruik van vertalingen op boodschappenprogramma's als MSN en voor het opstellen van e-mails. In het gebruik leveren Google en Systran identieke resultaten af, maar die van Reverso lijken beter. Perfectie hoeft u niet te verwachten. Deze instrumenten laten vooral toe om de betekenis van een tekst te begrijpen of een klein zinnetje te vertalen in een vreemde taal. "Het resultaat is voor 80 % correct, wat ook de talencombinatie," zegt Théo Hoffenberg, de baas van Reverso. "Talen als het Japans of het Russisch vormen net zomin een probleem als Europese talen. De grootste moeilijkheid zit hem in de meerduidigheid van sommige woorden. Afkortingen, sms'jes en homoniemen zijn allemaal valkuilen voor de vertaalrobots."De beperkte kwaliteit heeft ook te maken met het feit dat de ontwikkelaars hun meer gesofisticeerde diensten, waarvoor ze wel geld vragen, willen commercialiseren. Die diensten bieden de mogelijkheid om persoonlijke woordenlijsten aan te leggen, nieuwe woorden toe te voegen enzovoort. Op zijn site maakt Systran bijvoorbeeld gebruik van software die vijf jaar ouder is dan de commerciële versies die het op de markt brengt. Reverso volgt een andere strategie. Die geeft de mogelijkheid om de jongste ontwikkelingen in automatische vertalingen te gebruiken. Het pakket omvat nu al 200.000 woorden (ongeveer 500.000 vertalingen in elke taal), maar het aantal combinaties is nog beperkt (geen Nederlands) en het tekstvolume mag niet hoger liggen dan 500 karakters per keer. Op de Reversosite worden nog andere gratis diensten aangeboden, zoals (Franse) onlinewoordenboeken en -grammatica en binnenkort ook een programma voor werkwoordvervoegingen. Google werkt voor de Europese talen met het Systransysteem, maar heeft op eigen houtje de waaier uitgebreid met Arabisch en enkele Aziatische talen. Het resultaat is rudimentairder dan dat van Reverso, maar de lengte van de teksten is onbeperkt. Boris Jancen