Dichters en schrijvers worden vaak genoemd naar het decennium waarin ze hun piek kenden. Dat kan per uitzondering ook voor de ondernemersgeneratie van Johan Mussche, de voorzitter van de raad van bestuur van Spector, die op 1 augustus overleed. Zijn leeftijdsgroep is die van de Generatie Negentig. In de laatste tien jaar van de twintigste eeuw waren Mussche en zijn vrienden verantwoordelijk voor een uitzonderlijke verrijking en verdiepin...

Dichters en schrijvers worden vaak genoemd naar het decennium waarin ze hun piek kenden. Dat kan per uitzondering ook voor de ondernemersgeneratie van Johan Mussche, de voorzitter van de raad van bestuur van Spector, die op 1 augustus overleed. Zijn leeftijdsgroep is die van de Generatie Negentig. In de laatste tien jaar van de twintigste eeuw waren Mussche en zijn vrienden verantwoordelijk voor een uitzonderlijke verrijking en verdieping van het Vlaamse bedrijfsleven. De Generatie Negentig was een nieuwe garde in Vlaanderen. Ze loste Vaast Leysen, Bob Stouthuysen, Walter Vanden Avenne en André Leysen af, en gebruikte Vlaanderen als zakelijk laboratoruim. De Negentigers waren experimentele kapitalisten, en waren minder dan ooit bevreesd voor professionalisering, defamiliarisering, globalisering, beursexperimenten en maatschappelijke inzet voor businessopleidingen, cultuur en behoorlijk bestuur. Vanuit diverse achtergronden is hun samenhang gesmeed bij Andries Vlerick, een opvoeder par excellence. De jaren tachtig waren die van de rijping, de verbroedering, de verbreding. De jaren negentig waren die van de beursgangen, de bestuursmandaten bij elkaar, de morele en financiële steun op ogenblikken dat het water hoog stond. De jaren negentig waren eveneens die van de mislukte verwachtingen. Spector van Johan Mussche haakte Duitse belangen aan zijn jonge beursgang, en ontdekte met vallen en opstaan hoe aartsmoeilijk acquisities in het algemeen en buitenlandse acquisities ( Porst, Duitsland) in het bijzonder zijn, en hoeveel managementtijd er wel aan opgaat. Johan Mussche is bij Spector het symbool van de gedurfde groei. Hij werd Manager van het Jaar 1995. Zijn tragische dood valt samen met klappen voor de Generatie Negentig. Een uitgelezen moment voor veel Vlamingen om privé of via de pers hun genoegen over de neergang te tonen. De modeterm is dat we verzuurd zijn. Fout: we zijn venijnig, een kenmerk van mensen die eeuwenlang de knecht waren en dat mentaal blijven. Tussen de massa en haar prominenten ligt een bron van hoop dat de helden van de dag van hun sokkel zullen ploffen, liefst in de modder. Ecclesiastes van Koning Salomon schrijft: "Licht is zoet: bij het zicht van de zon zijn ogen verheugd. Hoe groot het aantal jaren ook moge zijn dat een mens leeft, dat hij ze feestend geniet. En toch, bedenk dat de donkere dagen talrijk zullen zijn."F.C.