Christofer Govaerts, Senior Economist van Delta Lloyd ziet in de eerste twaalf maanden van de recessie veel gelijkenissen met de crash in 1929-1930 op het vlak van verloren output. Zo daalde de globale industriële productie met zowat 8 %. Het derde kwartaal leek het einde van de recessie aan te kondigen, althans voor de grote globale economische spelers.
...

Christofer Govaerts, Senior Economist van Delta Lloyd ziet in de eerste twaalf maanden van de recessie veel gelijkenissen met de crash in 1929-1930 op het vlak van verloren output. Zo daalde de globale industriële productie met zowat 8 %. Het derde kwartaal leek het einde van de recessie aan te kondigen, althans voor de grote globale economische spelers. Natuurlijk is het belangrijk om te weten of het om een duurzaam herstel gaat. Zeker in de Verenigde Staten valt het op dat de motor enkel draaiende wordt gehouden dankzij de staatsinitiatieven in monetair en budgettair beleid. De groei wordt met andere woorden artificieel ondersteund en is nog altijd geen voorraadgedreven herstel. Er is alvast een verbetering van het sentiment aan de aanbodzijde, maar dat is voor de voorraden zelf nog altijd niet zichtbaar in de officiële cijfers (zie grafiek). De consument heeft ook in deze crisis altijd centraal gestaan en vaak wordt er op hem gerekend om het herstel duurzaam te maken, maar zelfs als de consument er niet is, kan de Amerikaan nog altijd rekenen op de zwakke USD. Zo is er volgens Delta Lloyd een duidelijke correlatie tussen onder meer de PMI Manufacturing Index en de export, die over de voorbije twaalf maanden heel accuraat was (zie grafiek). Delta Lloyd vraagt zich af of de exportvraag de enige positieve driver is. Niet enkel de groei, maar ook de verschillende financiële deelmarkten worden nog altijd kunstmatig ondersteund, maar er komt een moment waarop die steun stopt en de exitstrategieën in werking worden gezet. De timing voor de ECB situeert zich in het tweede kwartaal van 2010. De Fed zal waarschijnlijk iets later starten. Daarin schuilt het gevaar volgens Govaerts: "Een te vroege timing is nefast voor het economische herstel en een te late timing kost veel geld, zowel op het vlak van begrotingstekorten en schuldopbouw als inflatie. De consumentenprijzen vertonen een sterke correlatie met de olieprijs (zie grafiek) en de inflatie in de Verenigde Staten. Die inflatie zou in het eerste kwartaal van 2010 wel eens 2,5 à 3 % kunnen bedragen, aldus Delta Lloyd. De waarderingen zijn volgens de economist dicht bij het historische gemiddelde, maar in de huidige omstandigheden en in vergelijking met de niveaus van 2007 zijn aandelen zeker geen koopje meer. De aandelenmarkten zijn volgens Govaerts geprijsd aan een V-vormig herstel, dat nog heel onzeker is. De verwachtingen gaan momenteel uit van de operationele winst van 20 % volgend jaar, dat is de hoogste groeivoet sinds begin de jaren 90! (c) Door Ken Van Weyenberg"In vergelijking met de niveaus van 2007 zijn aandelen zeker geen koopje meer."