Het is hommeles op Hertoginnedal. Naast de communautaire twistappel zorgen vooral begrotingsperikelen voor het slaaptekort van de formatieonderhandelaars. Daarbij speelt de notionele interestaftrek een hoofdrol. Sinds 2006 krijgen de bedrijven een fiscale vrijstelling van 3,5 % (3,9 % voor KMO's) op de inbreng van hun eigen vermogen. Zo zakt de reële belastingvoet voor vennootschappen - nominaal nog altijd 33,99 % - naar het Europese gemiddelde. Deze eenvoudige maatregel zette België opnieuw op de shortlist van binnen- en buitenlandse investeerders.
...

Het is hommeles op Hertoginnedal. Naast de communautaire twistappel zorgen vooral begrotingsperikelen voor het slaaptekort van de formatieonderhandelaars. Daarbij speelt de notionele interestaftrek een hoofdrol. Sinds 2006 krijgen de bedrijven een fiscale vrijstelling van 3,5 % (3,9 % voor KMO's) op de inbreng van hun eigen vermogen. Zo zakt de reële belastingvoet voor vennootschappen - nominaal nog altijd 33,99 % - naar het Europese gemiddelde. Deze eenvoudige maatregel zette België opnieuw op de shortlist van binnen- en buitenlandse investeerders. Maar critici vinden de notionele interest te duur. Zij vrezen dat de maatregel wegens zijn groot succes meer zal kosten dan 566 miljoen euro, zoals was begroot. De Nederlandse fiscus legt het prijskaartje op minstens 2 miljard euro minder belastinginkomsten. Meteen de belangrijkste reden waarom onze noorderburen de maatregel niet kopieerden. Die redenering klopt echter niet. Zoals bij elke investering pluk je de vruchten pas op termijn. Vandaag hebben tal van groepen - zoals Johnson & Johnson, Randstad en de Bank of New York - hun financieel hoofdkwartier in ons land gevestigd omwille van de nieuwe aftrek. Volgens Bruno Colmant, kabinetschef van financiënminister Didier Reynders (MR), zal de maatregel zelfs minder kosten dan voorzien. Hierbij verwijst de voormalige gedelegeerd bestuurder van ING België naar de recente kapitaalverhoging van zijn vorige werkgever met 1,5 miljard euro: "Het verschil in rendement van deze investering (7 %) en de fictieve aftrek (3,5 %) zal de belastbare basis verhogen, waardoor de inkomsten voor de schatkist stijgen. Bovendien kunnen we de kostprijs voor dit jaar nog niet berekenen, omdat de belastingaangiftes van de bedrijven nog maar net binnen zijn."Stellen dat de notionele interest de oorzaak is van het gat in de begroting, gaat dus een brug te ver. Uit de statistieken blijkt immers dat de inkomsten uit de vennootschapsbelasting het afgelopen jaar bijna 1 miljard euro meer opbrachten dan in 2005. Ook de voorafbetalingen namen vorige maand met 6,5 % toe. Je kunt dus moeilijk deze maatregel de schuld geven van onze budgettaire problemen. Dat geldt wel voor eenmalige ingrepen zoals de verkoop van publieke gebouwen en de versnelde inning van de vennootschapsbelasting. Uiteindelijk is het huidige gat in de begroting gewoon het gevolg van de weigering van Paars om tijdens de afgelopen hoogconjunctuur het mes in de overheidsuitgaven te zetten. Ook de kritiek dat de notionele aftrek leidt tot veel misbruiken, snijdt geen hout. Enerzijds is het een zeer eenvoudige maatregel, die geen ingewikkelde constructies vereist op fiscaal vlak. Anderzijds staan in de wet bepalingen tegen rechtsmisbruik, die de fiscus voldoende wapens geven om elke fraude te vermijden. Bovendien fungeert de rulingcommissie, die op voorhand haar fiat aan belangrijke transacties geeft, als extra controlemechanisme. Daarom: oranje-blauw mag zeker het kind niet met het badwater weggooien. Een aanpassing van het stelsel, anderhalf jaar na de invoering, zou het imago van ons land een doodsteek geven. Rechtszekerheid telt. Eric Pompen