Sinds het einde van de Koude Oorlog wil Rusland met de uitvoer van aardgas zowel de strategische belangen van het Kremlin vooruithelpen als de nationale economie stimuleren. Daarom zal de mogelijke afwerking van drie megaprojecten van het staatsbedrijf Gazprom - een pijpleiding naar China, een tweede naar Duitsland en een derde naar Turkije - een geopolitieke schok veroorzaken over de hele wereld.
...