Ondanks een recordjaar voor de productie zag de palmolieplantagegroep Anglo-Eastern Plantations (AEP) haar omzet in 2015 met 21,8 procent terugvallen tot 196,5 miljoen dollar. Na het eerste semester stond de teller zelfs op -30 procent. De boosdoener was de palmolieprijs, die terugviel van 815 dollar per ton in 2014 tot 613 dollar (-24,8%). In de eerste helft van 2015 was de prijs nog 663 dollar.
...

Ondanks een recordjaar voor de productie zag de palmolieplantagegroep Anglo-Eastern Plantations (AEP) haar omzet in 2015 met 21,8 procent terugvallen tot 196,5 miljoen dollar. Na het eerste semester stond de teller zelfs op -30 procent. De boosdoener was de palmolieprijs, die terugviel van 815 dollar per ton in 2014 tot 613 dollar (-24,8%). In de eerste helft van 2015 was de prijs nog 663 dollar. De oppervlakte aan mature plantages nam toe met 9 procent tot 51.400 hectare, waardoor de eigen productie van palmolievruchten steeg met 5 procent tot 900.400 ton (-1,3% na zes maanden). AEP kocht 8 procent meer vruchten bij derden (678.200 ton). Daardoor steeg de productie van palmolie op jaarbasis met 9 procent tot 321.400 ton. In 2014 bedroeg de productiegroei nog 12 procent. De natuurlijke groei zet dus door. Ook de komende jaren is die verzekerd door het potentieel van de immature plantages. In totaal steeg de beplante oppervlakte in 2015 met 1826 hectare tot 65.300 hectare, waarvan 13.900 hectare nog immatuur zijn. Daarnaast werden 1590 hectare opnieuw beplant. De groep beschikt ook nog over 47.500 hectare onbeplante gronden. De bedrijfswinst (ebit) daalde met 45,8 procent tot 42,7 miljoen dollar. De nettowinst - voor de biologische herwaardering van de plantages - daalde eveneens met 45,8 procent tot 34,7 miljoen dollar, of van 132,26 dollarcent per aandeel in 2014 naar 69,39 dollarcent. Inclusief de biologische herwaardering (48,1 miljoen dollar negatief) was er zelfs een nettoverlies van 13,4 miljoen dollar, tegenover nog een nettowinst van 38,7 miljoen dollar in 2014. De fors negatieve bijstelling van de biologische waarde van de plantages was vooral een gevolg van de forse verlaging van de verwachte palmolieprijs, van 700 dollar per ton in 2014 naar 625 dollar. Hoewel AEP, met als hoofdaandeelhouder de steenrijke Lim Siew Kim (51,08% van de aandelen), niet bekendstaat als een goede dividendbetaler, verraste de groep toch met de verlaging van haar jaarlijkse dividend van 3 naar 1,75 pence per aandeel. Dat is zonder meer ontgoochelend, vooral gezien de comfortabele nettokaspositie van 70 miljoen dollar eind 2015, of 121 pence per aandeel (wel nog 91 miljoen dollar eind 2014). Het groeiende areaal vereist meer werkingsmiddelen, maar die beslissing is de zoveelste uiting van het gebrek aan bereidheid om de particuliere aandeelhouders te verwennen. Die stuurden het aandeel de jongste dagen dan ook naar het laagste niveau sinds het voorjaar van 2010. Daardoor is de ondernemingswaarde teruggevallen tot minder dan 3000 dollar per mature hectare, terwijl er de jongste jaren geen overnames gebeurden voor minder dan 7000 dollar per hectare. Voor dit jaar mikt de groep op een voorzichtig herstel van de palmolieprijs door het verwachte negatieve effect van het weerfenomeen El Niño op de productie in 2016. De eigen productie nam in het eerste kwartaal toe met 9 procent. Danny Reweghs