Telkon uit Brasschaat levert landelijke telefoonsystemen de wereld rond. Syrië en andere Midden-Oostenlanden zijn een nieuwe markt. In Kameroen aast Telkon op een tweede Abos-kontrakt.
...

Telkon uit Brasschaat levert landelijke telefoonsystemen de wereld rond. Syrië en andere Midden-Oostenlanden zijn een nieuwe markt. In Kameroen aast Telkon op een tweede Abos-kontrakt.Damascus (Syrië).Vlak voor Kerstmis vertrok de laatste lading van 40 Telkon-telefoonsystemen van Brussel naar Damascus, de hoofdstad van Syrië (zie Trends van 11 januari '96). In totaal leverde de Brasschaatse KMO een 190-tal van die apparaten (goed voor een bedrag van 150 à 160 miljoen frank) aan de lokale PTT. Zo kunnen 15.000 à 20.000 abonnees in afgelegen, rurale gebieden waar geen telefoonkabels liggen toch op het netwerk aansluiten. Deze relatief goedkope techniek, de voorloper van de draadloze GSM, scoort goed in dunbevolkte ontwikkelingslanden.Gedelegeerd bestuurder Willem-Karel Bakker (74 j.), ex-ingenieur van Bell-ITT : "Het kontrakt dateerde al van in '83. Wegens financiële moeilijkheden van onze klant de Syrian Telecom Establishment (STE) konden wij de opdracht echter niet uitvoeren. Pas begin '94 kregen wij de nodige kredietbrieven en kon met de assemblage begonnen worden. De problemen met de deviezen lijken nu grotendeels opgelost. Als gevolg van de ekonomische hervormingen en de vredesbesprekingen in het Midden-Oosten klaart de horizon voor dit land aan de Eufraat opnieuw op." TELEBOETIEK.Globetrotter Bakker sinds '63 aan het hoofd van zijn eigen telekombedrijf (zie ook Trends van 17 februari 1984) zegt graag met de sympatieke Syriërs te werken : "Net als de Irakezen zijn ze zeer integer en intelligent. Bovendien kunnen ze bogen op een rijke geschiedenis. Tenslotte blinkt het land uit in veiligheid, toch wel belangrijk voor een zakenman. Zelfs als het licht in de soekh (overdekte markt) uitgaat, hoeft een westerling niet te vrezen dat hij of zij bestolen zal worden. Daar zorgt de ijzeren hand van president Hafez al-Assad wel voor." Deze positieve ervaring staat in schril kontrast met de zware tegenkantingen, die Telkon bij het uitvoeren van het Oostduits kontrakt in Magdeburg ondervond (zie Trends van 29 oktober 1992). Bakker : "Tussen januari en april '93 beleefde ik de moeilijkste maanden van m'n leven. Wij hadden, zoals afgesproken, zo'n 4000 installaties voor een 20-tal steden in de ex-DDR gefabrikeerd (goed voor een half miljard frank). Maar geen enkele specialist van de Deutsche Bundespost kon of wilde de systemen plaatsen. Uiteindelijk hebben wij zelf een ploeg van 15 Vlaamse ingenieurs tijdelijk aangeworven en opgeleid om ter plaatse de klus te klaren." Intussen draait Telkon terug op kruissnelheid met een jaaromzet van circa 300 miljoen frank en een 35-tal personeelsleden. Het bedrijf met vestigingen in Brasschaat en Antwerpen is over heel de wereld aktief. November jongstleden rondden Bakker & Co hun job voor het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking (ABOS) in Kameroen af. In dit Afrikaanse land plaatste het Brasschaats telekombedrijf in 35 plaatsen een teleboetiek (totaal budget van 70 miljoen frank). Deze draadloze satellietverbinding maakt praktisch zonder enige infrastruktuur een bureel met antenne volstaan audiovisuele kommunikatie tussen dorpen en steden mogelijk tegen een gemiddelde prijs van nog geen 10 frank per minuut ( nvdr GSM daarentegen kost vlug 40 frank per minuut). Gelijkaardige systemen werken reeds met sukses in Gabon en Ivoorkust. Op vraag van de Kameroenese administratie onderhandelt Bakker nu met Abos voor een uitbreiding van het projekt in 56 gemeenten. Ook het Midden-Oosten (zie kader) en de voormalige Sovjet-Unie toont interesse. Oekraïne plant de bouw van 200.000 teleboetieks, maar is nog op zoek naar financiële middelen. ERPWILLEM-KAREL BAKKER (TELKON) Vlaamse teleboetieks in Syrië en Kameroen.