In België geldt voor de schenking van roerende goederen een verlaagd, eenvormig tarief. Dat bedraagt in Vlaanderen en in Brussel 3 procent voor schenkingen tussen echtgenoten, wettelijk samenwonenden en personen in rechte lijn, en 7 procent voor schenkingen tussen alle andere personen. In Wallonië zijn er drie vlakke tarieven: 3,3 procent voor schenkingen tussen personen in rechte lijn, echtgenoten en wettelijk samenwonenden, 5,5 procent voor schenkingen tussen broers en zussen, tussen ooms, tantes, neven en nichten en 7,7 procent voor schenkingen tussen alle andere personen. U kunt echter de schenkingsakte van roerende goederen -- dus niet van Belgische onroerende goederen, want daarvoor is een notariële akte van een Belgische notaris nodig -- ook laten verlijden voor een notaris in een land waar u geen of lage schenkingsrechten hoeft te betalen. Dat is het geval bij notarissen in Nederland, Italië of bepaalde Zwitserse kan...

In België geldt voor de schenking van roerende goederen een verlaagd, eenvormig tarief. Dat bedraagt in Vlaanderen en in Brussel 3 procent voor schenkingen tussen echtgenoten, wettelijk samenwonenden en personen in rechte lijn, en 7 procent voor schenkingen tussen alle andere personen. In Wallonië zijn er drie vlakke tarieven: 3,3 procent voor schenkingen tussen personen in rechte lijn, echtgenoten en wettelijk samenwonenden, 5,5 procent voor schenkingen tussen broers en zussen, tussen ooms, tantes, neven en nichten en 7,7 procent voor schenkingen tussen alle andere personen. U kunt echter de schenkingsakte van roerende goederen -- dus niet van Belgische onroerende goederen, want daarvoor is een notariële akte van een Belgische notaris nodig -- ook laten verlijden voor een notaris in een land waar u geen of lage schenkingsrechten hoeft te betalen. Dat is het geval bij notarissen in Nederland, Italië of bepaalde Zwitserse kantons (bijvoorbeeld Schwyz). Vooral als het om grote bedragen gaat, is dat zeker een grote besparing. Wie bijvoorbeeld een half miljoen euro cash of effecten wilt schenken aan zijn zoon of dochter, betaalt in België 15.000 euro (plus ereloon). In Nederland betaalt u alleen een notarieel ereloon van 1500 à 1800 euro, inclusief btw. Een ander belangrijk voordeel is dat u meteen een vaste datum hebt en het authentieke bewijs hebt dat het om een schenking gaat. Almaar meer Belgen trekken dan ook de grens met Nederland over voor hun schenking van roerende goederen. Het gaat niet enkel om Vlamingen, ook Franstalige Belgen vinden de weg naar de Nederlandse notaris. De iets grotere notariskantoren hebben dikwijls een notaris die een mondje Frans praat en ze maken meer en meer schenkingsaktes in het Frans op. Een schenking van roerende goederen voor een Nederlandse notaris heeft wel een belangrijk nadeel. Bij een Nederlandse akte moet u als schenker nog drie jaar in leven blijven na de datum van de akte. Voor een Belgische notaris is na betaling van het vlakke tarief alles afgehandeld. Bovendien zullen de in België geschonken goederen niet meer meetellen om het tarief van de successierechten te berekenen dat van toepassing is op de goederen die wel nog in de nalatenschap zitten. U kunt de Nederlandse schenkingsakte registreren op een re-gistratiekantoor naar keuze. Dat nadeel van een schenking voor een Nederlandse notaris moet echter genuanceerd worden. Almaar meer mensen schenken relatief vroeg en we leven almaar langer. Een gezonde zestiger die aan zijn kinderen al wat schenkt, loopt natuurlijk wel een kans om binnen de drie jaar te overlijden, maar je mag dat risico toch niet overdrijven. Als de schenker zwaar ziek wordt binnen de drie jaar, dan kan men bovendien nog altijd met de Nederlandse schenkingsakte naar het registratiekantoor in België gaan om de schenkingsrechten te betalen. U betaalt dan het vlakke tarief en daarmee is alles geregeld. Een schenking voor een Nederlandse notaris is 100 procent juridisch sluitend en wordt ook door de Belgische fiscus erkend. Bovendien staat in een circulaire dat het schenken voor een Nederlandse notaris op zich geen fiscaal misbruik uitmaakt. Het gevaar zit in een ander hoekje. Wie geregeld schenkingsaktes van Nederlandse notarissen naleest, zal vlug vaststellen dat ze geen experts zijn in het Belgisch recht en soms wel heel vlotjes over bepaalde zaken heen gaan. Bij een gewone schenking en een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik, is de kans op fouten relatief klein. Alle Nederlandse notarissen werken daarvoor met goede standaardaktes en doen dergelijke schenkingen bijna dagelijks. Als tal van voorwaarden in de schenkingsakte worden opgenomen -- een specifieke last, een jaarlijkse rente voor de schenker, last van onvervreemdbaarheid enzovoort -- en zeker als het om spe- ciale schenkingen gaat -- bijvoorbeeld een restschenking -- dan is het aan te raden de door de Nederlandse notaris opgemaakte akte te laten nakijken door een Belgisch vermogensplanner of gespecialiseerd jurist. Die raadt geldt voor alle schenkingsaktes waar het om een relatief groot bedrag gaat. U kunt van een Nederlandse notaris niet verwachten dat hij perfect op de hoogte is van de laatste rechtspraak, wetswijzigingen en circulaires in België. Hou er ook rekening mee dat de Belgische en Nederlandse fiscale admi-nistraties onderling inlichtingen kunnen uitwisselen, zodat de in Nederland gedane schenking ook hier in een opvallend daglicht kan komen te staan. JOHAN STEENACKERSAlmaar meer Belgen trekken de grens over voor hun schenking van roerende goederen Een schenking voor een Nederlandse notaris is 100 procent juridisch sluitend en wordt ook door de Belgische fiscus erkend.