De terugval van de bandenverkoop was niet kleiner dan die van de inschrijving van nieuwe voertuigen. Bridgestone en Michelin, de nummers één en twee in de bandenwereld, zagen tussen 2007 en 2009 hun omzet met respectievelijk 23,4 % en 12,3 % dalen. De cijfers van Bridgestone hebben weliswaar te lijden gehad onder de stijging van de yen ten opzichte van de dollar en de euro, maar Toyota is er bijvoorbeeld in geslaagd om de daling van zijn verkoop te beperken tot 19,8 % over dezelfde periode. Volkswagen, de grootste Europese autoconstructeur, zag zijn omzet de voorbije twee jaar echter slechts met 3,4 % achteruitgaan.
...

De terugval van de bandenverkoop was niet kleiner dan die van de inschrijving van nieuwe voertuigen. Bridgestone en Michelin, de nummers één en twee in de bandenwereld, zagen tussen 2007 en 2009 hun omzet met respectievelijk 23,4 % en 12,3 % dalen. De cijfers van Bridgestone hebben weliswaar te lijden gehad onder de stijging van de yen ten opzichte van de dollar en de euro, maar Toyota is er bijvoorbeeld in geslaagd om de daling van zijn verkoop te beperken tot 19,8 % over dezelfde periode. Volkswagen, de grootste Europese autoconstructeur, zag zijn omzet de voorbije twee jaar echter slechts met 3,4 % achteruitgaan. De bandenproducenten zagen zich allemaal geconfronteerd met een klassiek fenomeen in tijden van crisis: de voorraadafbouw. Die heeft zowel de eerstemontagemarkt als de vervangingsmarkt getroffen. Bij de publicatie van de jaarresultaten van Michelin gaf de bedrijfsleiding van de Franse groep aan dat ongeveer drie vierde van de daling van 14,8 % van de verkoopvolumes te wijten was aan het voorraadeffect. Het vrachtwagensegment werd overigens veel harder getroffen door de economische crisis dan het personenwagensegment. In tegenstelling tot heel wat autoconstructeurs zijn de bandenfabrikanten er echter in geslaagd om rendabel te blijven, ook al was er sprake van een sterke winstdaling (-71 % voor Michelin en -90 % voor Bridgestone). Die relatief goede prestatie kan worden toegeschreven aan de daling van de grondstoffenprijzen, waaronder uiteraard die van rubber en olie. Michelin, dat in 2009 een nettowinst van 104 miljoen euro realiseerde, schat dat het zowat 318 miljoen euro heeft bespaard op de grondstoffen alleen. De rubberprijs is sinds begin dit jaar met bijna 150 % gestegen en is nu nog een twintigtal procent verwijderd van zijn record in de zomer van 2008. De olieprijs is op zijn beurt gestegen van ruim 30 naar 80 dollar per vat. De bandenfabrikanten hebben daar echter op geanticipeerd en hebben al verschillende prijsstijgingen doorgevoerd. Sinds begin december hebben Michelin, Bridgestone, Yokohama, Goodyear, Continental, Pirelli, Aeolus (een Chinese producent), Kumho, enzovoort (voor heel hun aanbod of een gedeelte ervan) hun prijzen met 4 tot 8 % opgetrokken. Dat moet hen er uiteraard toe in staat stellen hun marges te behouden. Cruciaal dit jaar blijft echter de evolutie van de verkoop en dus van de markt. Afgaande op de cijfers van de eerste twee maanden (zie tabel 'Omzetevolutie van Michelin in januari en februari 2010'), is een zeker optimisme niet misplaatst. De groei wordt weliswaar vertekend door het extreem zwakke eerste kwartaal van 2009, maar toch kunnen we er niet omheen dat het herstel dat midden vorig jaar werd ingezet, bevestiging krijgt. Het einde van de voorraadafbouw in de zomer en de herfst van 2009 is daar uiteraard niet vreemd aan. Als we de situatie van dichterbij bekijken, zien we dat de vervangingsmarkt, die traditioneel veel lucratiever is (dankzij de verkoop van speciale banden zoals winterbanden, run flat, high performance, enzovoort), een minder snel herstel kent dan de markt van de nieuwe banden. Dat kan worden verklaard door de extreme inzinking van de eerstemontagemarkt begin 2009, met een daling van 50 % (tegenover ruim 10 % voor de vervangingsmarkt) in Europa en in Noord-Amerika in het segment personenwagens/bestelwagens. Voor 2010 wordt er een omzetstijging van 5 tot 10 % verwacht. De impact op de winst zal echter groter zijn vanwege de omvang van de vaste kosten (waarop bij dalende productievolumes weinig of niet kan worden bezuinigd). Onlangs heeft Sumitomo Rubber Industries, het Japanse nummer twee na Bridgestone, aangegeven dat het in de komende jaren een jaarlijkse groei van 3 % verwacht voor de wereldmarkt en van 10 % voor de Chinese markt. China is dus tot een echt bandeneldorado aan het uitgroeien, met vorig jaar een verkoopvolume van maar liefst 150 miljoen stuks (waarvan 100 miljoen op de vervangingsmarkt) en een sterke huidige en toekomstige groei. Het Rijk van het Midden, dat in 2009 de grootste automarkt van de wereld is geworden, vertoont effectief een sterke stijging van de autoverkoop en het autopark. Die conclusie geldt trouwens voor de meeste opkomende landen, inclusief India, waar zelfs de Nano van Tata Motor, de goedkoopste auto ter wereld, met vier banden moet worden uitgerust. Dat kan vanzelfsprekend lijken, maar toch kunnen lang niet alle toeleveranciers voor de autosector evenveel van de nieuwe markten profiteren. De auto's verkocht in de opkomende landen hebben immers een lager uitrustingsniveau. (C) Door Cédric BoitteSumitomo Rubber Industries verwacht een jaarlijkse groei van 3 % voor de wereldwijde bandenmarkt en van 10 % voor de Chinese markt.