Bij zijn lancering eind december 2013 had Invesco Global Targeted Returns de ambitie te groeien tot een nieuw paradepaardje voor de Angelsaksische vermogensbeheerder. Het fonds streeft in de eerste plaats naar een positief totaalrendement (stijging van de koersen plus intresten en dividenden) in alle marktomstandigheden, en dat over een periode van drie jaar. Het wil jaarlijks een brutorendement halen dat 5 procent hoger ligt dan dat van de driemaandelijkse Euribor, met minder dan de helft van de volatiliteit van de MS...

Bij zijn lancering eind december 2013 had Invesco Global Targeted Returns de ambitie te groeien tot een nieuw paradepaardje voor de Angelsaksische vermogensbeheerder. Het fonds streeft in de eerste plaats naar een positief totaalrendement (stijging van de koersen plus intresten en dividenden) in alle marktomstandigheden, en dat over een periode van drie jaar. Het wil jaarlijks een brutorendement halen dat 5 procent hoger ligt dan dat van de driemaandelijkse Euribor, met minder dan de helft van de volatiliteit van de MSCI World-index. Kortom, een aantrekkelijk rendement met beperkte risico's. Met een stijging van bijna 5 procent sinds begin dit jaar en een beheerd vermogen van 180 miljoen euro lijkt het fonds van Invesco alvast een goede start te hebben gemaakt. Het fondsintegreert ruim twintig strategieën met een beperkte onderlinge correlatie. Die kunnen betrekking hebben op aandelen, deviezen, obligaties of de volatiliteit van markten. Alle maken ze een min of meer evenwaardig deel van het portefeuillerisico uit. Invesco Global Targeted Returns doet ook niet aan trading. "We kunnen twee of drie jaar wachten tot een strategie vruchten afwerpt", verklaart Georgina Taylor, product specialist in het beheerteam van het fonds. "Onze strategie hoeft slechts voor 60 à 70 procent te slagen om onze beheerdoelstellingen te realiseren." Het fonds belegt in afgeleide producten of in andere Invesco-fondsen. "Niet in individuele aandelen of obligaties. Onze beleggingen situeren zich op het niveau van de index, eventueel zelfs op het niveau van een sectorindex als de gelegenheid zich voordoet", stelt Taylor. "Wij zijn echter geen zuiver kwantitatief fonds. De samenstelling van de portefeuille blijft het voorrecht van de fondsbeheerders." Eer het fonds ergens in investeert, moeten de drie beheerders unaniem akkoord zijn. Het risico is gespreid doordat het fonds posities inneemt in verschillende strategieën, landen en activaklassen. Voor het aandelengedeelte van de portefeuille zet Invesco Global Targeted Returns bijvoorbeeld in op het verschil in prestaties tussen de Britse en de Zwitserse markt. "Cyclische waarden in het Verenigd Koninkrijk zijn aantrekkelijk gewaardeerd, terwijl defensieve groepen uit Zwitserland heel duur zijn en de sterkte van de Zwitserse munt een rem blijft vormen op de rentabiliteit van de uitvoerders." Wat obligaties betreft, koopt het langlopende Amerikaanse obligaties (30 jaar) en verkoopt het obligaties op tien jaar. "Vooral daar zal de stijging van de obligatierente zich laten voelen", klinkt het. Invesco Global Targeted Isin-code: LU1004132566FRÉDÉRIC DINEUR