De onderhandelingen over het langer openhouden van Doel 4 en Tihange 3 leverden dan toch een akkoord op. Engie krijgt pas de gewenste maximumfactuur als het bedrijf er alles aan doet om de twee kerncentrales tegen 2026 of 2027 weer operationeel te krijgen. "Dit akkoord is een stap vooruit. Het is positief dat de maximumfactuur er pas komt als Engie Electrabel voldoende vooruitgang boekt", zegt ...

De onderhandelingen over het langer openhouden van Doel 4 en Tihange 3 leverden dan toch een akkoord op. Engie krijgt pas de gewenste maximumfactuur als het bedrijf er alles aan doet om de twee kerncentrales tegen 2026 of 2027 weer operationeel te krijgen. "Dit akkoord is een stap vooruit. Het is positief dat de maximumfactuur er pas komt als Engie Electrabel voldoende vooruitgang boekt", zegt Luc Dufresne, die tot 31 december voorzitter was van de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen (CNV). 1. Hoe groot is het risico dat een deel van de factuur bij de belastingbetaler belandt als Engie en de overheid een maximumfactuur afkloppen? LUC DUFRESNE. "De hoogte van de maximumfactuur hangt vooral af van de risicopremie die boven op de geschatte kostprijs komt. Hoe groot zijn de technische risico's? Hoe groot is het beleggingsrisico voor de aangelegde spaarpot? Engie Electrabel moet een voldoende hoge risicopremie betalen om te vermijden dat de belastingbetaler gedeeltelijk opdraait voor de berging. Je kunt de vraag ook omkeren: hoeveel is Engie bereid te betalen om van dat nucleaire passief af te raken?" 2. Is een levensduurverlening van Doel 4 en Tihange 3 voldoende voor onze bevoorradingszekerheid na 2025? DUFRESNE. "Daar ben ik niet zeker van, als je ziet hoeveel stress er nu staat op de Europese elektriciteitsmarkten. In deze crisis zie je dat de meeste landen nationaal bezig zijn. Duitsland zet in op bruinkool. Frankrijk betaalt de tol voor de verwaarlozing van de kerncentrales. Nederland wil twee nieuwe kerncentrales bouwen. Een Europese aanpak is nodig, met een grotere inzet op hernieuwbare energie." 3. Maakt deze deal de weg vrij om nog meer kerncentrales langer open te houden? DUFRESNE. "Dat is moeilijk. De drie oudste kerncentrales zouden problemen krijgen met de aangescherpte veiligheidsnormen. De twee andere kampen met scheurtjes. De verlenging van de levensduur van Doel 4 en Tihange 3 met twintig jaar in plaats van tien jaar is realistischer."