Zowel dit als volgend jaar halen we het begrotingsevenwicht niet, tenzij er zich de komende maanden een _ positieve _ conjuncturele aardverschuiving voordoet. Vande Lanotte ontwaart een probleem in de inkomsten. Het ministerie van Financiën verwacht dat die ten opzichte van de begrotingscontrole van maart 2001 zo'n 1,36 miljard euro (55 miljard frank) lager zullen uitvallen. Het kabinet van de minister zelf rekent met 1,98 miljard euro (80 miljard frank).
...

Zowel dit als volgend jaar halen we het begrotingsevenwicht niet, tenzij er zich de komende maanden een _ positieve _ conjuncturele aardverschuiving voordoet. Vande Lanotte ontwaart een probleem in de inkomsten. Het ministerie van Financiën verwacht dat die ten opzichte van de begrotingscontrole van maart 2001 zo'n 1,36 miljard euro (55 miljard frank) lager zullen uitvallen. Het kabinet van de minister zelf rekent met 1,98 miljard euro (80 miljard frank).Aan de kant van de uitgaven zei Vande Lanotte in een interview met Het Laatste Nieuws: "De federale overheid zal dit jaar 0,9% minder uitgeven. In de sociale zekerheid is de stijging 2,3%. Dat geeft samen een stijging met 1,4%". De minister praat wel in inflatiegezuiverde termen. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) kwam enkele dagen voordien tot de vaststelling dat de overheidsuitgaven, ook gecorrigeerd voor inflatie, met 2,7% stegen. Een verschil van 1,3 procentpunt dus of ruim 1,24 miljard euro (50 miljard frank). Het kabinet van Vande Lanotte wijst in de richting van gewesten en gemeenschappen als de oorzaak van dat verschil. Een van de IMF-rapporteurs trok evenwel in een informeel telefonisch gesprek met Trends die conclusie in twijfel. "Als je uitgaven op een rijtje zet, moet je alles meetellen," zo luidt het daar. Waar het schoentje dan meer specifiek knelt, wou de IMF-man niet kwijt. Over de overheidsuitgaven staan vandaag maar twee dingen echt vast. Enerzijds dat er opperste verwarring heerst tussen de (vele) betrokkenen, en anderzijds dat Vande Lanotte hemel en aarde verzet om te 'bewijzen' dat het probleem daar niet schuilt. Waarom die verbetenheid van Vande Lanotte om steeds maar in de richting van de inkomsten te wijzen? Omdat hij, ondanks retoriek in tegengestelde zin, de belastingverlaging van de liberalen wil kelderen.Het valt moeilijk te ontkennen dat de VLD bitter weinig van haar programma heeft kunnen realiseren binnen deze regering. Als ook nog de belastingverlaging zou sneuvelen, dan moet de partij met lege handen naar de kiezer, zeker als er op kortere termijn een zware kortsluiting binnen de regering zou komen. Die gang van zaken kan de SP.A electoraal alleen maar ten goede komen. Maar het maakt er de positie van premier Guy Verhofstadt niet makkelijker op. In de coulissen staat VLD-voorzitter De Gucht te wachten. De man gloeit van de ambitie om het hoogste ambt van het land over te nemen. Johan Van Overtveldt