Gender is een thema dat Catherine de Zegher, de directeur van het Museum voor Schone Kunsten (MSK) in Gent, al vaker heeft aangesneden. Zo cureerde ze een tentoonstelling over vrouwelijkheid. De interventies van hedendaagse kunst zijn vrijwel altijd van een vrouw. Enkele jaren geleden publiceerde ze een boek met essays over vrou...