trends.be
...

trends.be 'Bam gaat in verdediging', Trends 19 april 2007, blz. 72 'Dagboek van een brug', Trends 19 april 2007, blz.74 'De Bitse strijd om de Antwerpse miljarden', Trends 15 juni 2006, blz.66 De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (Bam) is een speciale projectvennootschap, die de werken van het Masterplan Antwerpen moet financieren, realiseren en beheren. De kostprijs van die werken bedraagt 3,45 miljard euro. Het plan omvat de renovatie van sluizen, de heraanleg van de Leien en nog een rist andere investeringen om de mobiliteit in en rond Antwerpen te verbeteren. Koninginnenstuk is de Lange Wapperbrug, een brug die de ring om Antwerpen moet sluiten, en waaraan een prijskaartje van 1,85 miljard euro hangt. De Oosterweelverbinding - waarvan de Lange Wapperbrug een onderdeel is - geldt als een van de grootste bouwopdrachten die Vlaanderen ooit heeft uitgeschreven. Nochtans onderhandelt de BAM daarover met slechts één bouwgroep: de tijdelijke handelsvereniging Noriant. Tot dat consortium horen: CFE, Besix, Cordeel, Dredging international, Van Wellen, Victor Buyck Steel Construction, Fabricom GTI en Vinci. Noriant mag nu een 'best and final offer' indienen. Als dat onder de vooropgestelde prijs van 1,85 miljard blijft, krijgt het de opdracht voor de brug ook toegewezen. Oorspronkelijk waren er zes kandidaten. Twee ervan overleefden de preselectie niet. Vervolgens viel het Franse Bouygues af, omdat het een tunnel voorstelde. De groep Antwerpse Bouwwerken (AB) stelde een gewone brug voor, maar Bam wil een dubbeldeksbrug. Exit AB. Bleven dus over: het al vernoemde Noriant en Loro, een ander bouwconsortium waartoe onder andere Van Laere, Jan De Nul, Betonac en Koninklijke B.A.M. Groep horen. Bam sloot Loro uit omdat de groep op het vlak van architectuur en stedenbouw, de vereiste minimale ambities niet zou halen. Daarover liet Bam zich adviseren door de Kwaliteitskamer, een speciaal opgerichte commissie van experts die moet oordelen over de architecturale kwaliteiten van de verschillende ontwerpen. De facto wordt nu enkel nog met Noriant onderhandeld, hoewel hun bod bij de eerste bieding beduidend hoger lag dan dat van Loro. Van gezond boerenverstand getuigt dat niet echt. Het Rekenhof onderzocht in zijn rapport of er onregelmatigheden zijn gebeurd bij de toekenning van het contract. Volgens doorgaans goed geïnformeerde bronnen zou het Rekenhof concluderen dat die er niet waren. Indien ze die wel had vastgesteld, dan had het hele project minstens anderhalf jaar vertraging opgelopen, omdat dan de aanbestedingsprocedure moest worden overgedaan. De juridische geschillen zijn nog lang niet van de baan. Zowel AB als Loro hebben nog gerechtelijke procedures lopen. De Antwerpse politieke wereld wil echter geen verder uitstel meer. Daarom is er weinig animo voor een voorstel van bewonersgroep StRaten-Generaal, die een noordelijker tracé wil. De werken zelf zouden, indien alles volgens plan verloopt, in de herfst van volgend jaar beginnen. In 2012 zou de Lange Wapperbrug klaar moeten zijn. Daarna begint de tweede fase van de werken: onder andere de aansluiting op de E17/Kennedytunnel en de Royerssluis. Tegen 2016 zou het hele Masterplan afgerond moeten zijn. Door Luc Huysmans