VOOR CVP AFGEDANE ZAAK.
...

VOOR CVP AFGEDANE ZAAK.Sinds 1 november is Chris De Witte regeringskommissaris bij de Gimv, een voltijdse job die hij enkel aanvult met eenzelfde mandaat bij de Vlaamse Milieuholding (VMH). De Witte is inspekteur van Financiën (met verlof), ekonomist van vorming, en biezonder kompetent.Er is een kleine maar : hij heeft jaren gewerkt op het kabinet van Norbert De Batselier (SP), die hem weghaalde bij de ABVV-studiedienst. Het is op voordracht van De Batselier, toen nog Milieuminister, dat De Witte begin dit jaar benoemd werd tot regeringskommissaris bij de VMH. De funktie wordt verloond op het niveau van een direkteur-generaal in de administratie, de op één na hoogste rang.Voor zijn extra-taak bij de Gimv kreeg De Witte steun van de twee CVP-voogdijministers : Eric Van Rompuy (Ekonomie) en Wivina Demeester (Begroting en Financiën). "De Witte deed zijn werk bij de VMH goed. De Gimv is sinds de herstrukturering overigens een stuk minder belangrijk geworden en zal nog verder in belang afnemen naarmate de privatizering oprukt, " luidt het op het kabinet-Demeester.De anekdote rond De Witte is illustratief voor de uiteenlopende sporen die CVP en SP volgen ten aanzien van de Gimv. De openbare investeringsmaatschappij begint steeds meer op een rode burcht te lijken. Voor de CVP lijkt de Gimv een aflopende zaak.Het is al lang geweten dat direkteur-generaal Gerard Van Acker, SP-getrouwe, de echte sterke man is bij de Gimv, niet voorzitter en CVP-vertrouweling Raynier Van Outryve d'Ydewalle. Deze situatie werd de jongste tijd ook geformalizeerd. Van Outryve nam in 1994 ontslag als voorzitter van de Gimv-dochters Kamofin, Fonds Nieuw Europa, Vlaamse Investeringsmaatschappij (VIM), Take Off Fonds, en als afgevaardigd bestuurder van Gimfin. Telkens opgevolgd door Van Acker. In mei dit jaar nam Van Acker ook nog de voorzittershamer van het Gimv Coordination Center over van van Outryve (zie ook blz. 24).De nieuwe "coming man" bij de Gimv heet Dirk Boogmans. Eerst genoemd voor een eersterangsrol bij de VMH, kreeg hij tenslotte de leiding over Telenet Vlaanderen. Hij werkte voordien bij P&V, de verzekeringsmaatschappij uit de socialistische zuil en heeft een SP-cachet.Dat geldt ook voor de nieuwe direkteur-generaal van de VMH, Geert Maes, gewezen kabinetschef van De Batselier. Normaal had die Johny Cornillie, de gewezen kabinetschef van minister-president Luc Van den Brande (CVP), naast of boven zich moeten krijgen. Maar Cornillie bedankte het VMH-voorzitterschap vond hij geen voltijdse funktie en stapte over naar de privé-sektor. Bij Gimvindus nam Gust Vriens vorig jaar de hem aangeboden nieuwe, voltijdse funktie van voorzitter wél aan. Vriens, gewezen kabinetschef van Freddy Willockx, werd daar gezet als SP-waakhond boven Roger Malevé, een ex-medewerker van Jean-Luc Dehaene (CVP). Anderzijds houdt CVP-vertrouweling Theo Peeters het als voorzitter van de Limburgse Rekonversiemaatschappij (LRM) stilaan voor bekeken, om zich volop te kunnen storten op de leiding van verzekeraar Fidelitas.Terwijl de SP zijn posities binnen het Vlaams ekonomisch overheidsinitiatief volop versterkt, mikken de CVP-kabinetards eerder op de privé-sektor. Cornillie is topman bij van Gansewinkel en bestuurder bij Seghers Engineering. Daar zit intussen ook Hugo Van Bever, gewezen kabinetschef van CVP-minister Theo Kelchtermans, als marketingmanager. Loïc de Cannière, een andere ex-kabinetschef van Van den Brande, koos onlangs voor een job bij Dredging International.GERARD VAN ACKER (GIMV). De échte sterke man van de Gimv.