De schitterende Japanse animatiefilm "Ghost in the Shell" presenteert existentiële vraagstukken en spetterende actie in een complexe verhaalstructuur.
...

De schitterende Japanse animatiefilm "Ghost in the Shell" presenteert existentiële vraagstukken en spetterende actie in een complexe verhaalstructuur.De Japanse strip ( manga) en animatiefilm (alias anime of japanimation) konden de voorbije jaren op veel westerse belangstelling rekenen. Doordat Polygram sinds '94 de anime in de Benelux verdeelt, zijn de manga's ook met Nederlandse ondertiteling verkrijgbaar. Dat de Japanse animatiefilm meer te bieden heeft dan goedkope series à la Goldorak, bewees de culthit Akira. Deze anime uit '88 van Katsuhiro Otomo zorgde in '92 voor de definitieve doorbraak in het Westen van de betere Japanse tekenfilm. Het onlangs op koopvideo uitgekomen Ghost in the Shell van Mamoru Oshii is een ander schitterend voorbeeld van de japanimation. Ghost in the Shell is gebaseerd op de manga's van Shirow Masamune. Shirow, die ook wel de kampioen van de kritische SF wordt genoemd, stelt de technologie en vooral de relatie tussen mens en machine in vraag. Het voor veel manga's typerende mega-geweld en de sterk gesuggereerde erotiek zijn in Ghost in the Shell nagenoeg afwezig. Shirows strips worden gekenmerkt door een complexe plot, waarin de wervelende actie wordt afgewisseld met existentiële vragen, een scherpe kijk op de Japanse samenleving en de verhouding tussen technologie en mens. De explosieve actiescènes uit Ghost in the Shell worden af en toe onderbroken door filosofisch getinte discussies tussen de verschillende protagonisten. Vooral het hoofdpersonage Motoko "Major" Kusanagi steekt meer tijd in de speurtocht naar haar eigen identiteit en menselijkheid als cyborg, dan in deze naar de Puppet Master, een superintelligente hacker die via verschillende elektronische breinen politieke verschuivingen bewerkstelligt en de beursnoteringen manipuleert. Wat Mamoru Oshii's animatieregie voor Ghost in the Shell zo bijzonder maakt, is de maniakale aandacht voor details en sfeerschepping. In tegenstelling tot veel van de hedendaagse Amerikaanse actiefilms (zoals The Rock bijvoorbeeld) en de doorsnee japanimation, waarin de actiescènes uit heel kort gemonteerde shots bestaan waardoor elk ruimtegevoel volledig ontbreekt, neemt Mamoru Oshii zijn verteltijd. Elegante sequentieshots worden afgewisseld met subjectieve vertelstandpunten en een flitsende actiemontage. De toeschouwer krijgt echter steeds de kans om de uitgebeelde actie in zijn ruimte te situeren. Wat deze briljante animatiefilm alleen ten goede komt. Want qua montage en beeldcompositie is Ghost in the Shell interessanter en boeiender dan het gros van de tegenwoordig verdeelde live-action films. Een visie op een groot scherm beklemtoont de kwaliteiten van Mamoru's regie. Helaas wordt Ghost in the Shell in België uitsluitend op video uitgebracht. PIET GOETHALS Ghost in the Shell Schitterend voorbeeld van japanimation.