Door de concentratie zoekt Big Tobacco het liefst een enkele opslagplaats en die vindt het in Antwerpen, bij Tabaknatie.
...

Door de concentratie zoekt Big Tobacco het liefst een enkele opslagplaats en die vindt het in Antwerpen, bij Tabaknatie. Tabaknatie is de wereldleider in de opslag van tabak. Het profiteerde aan het begin van de financiële crisis van de dalende vraag naar oppervlakte in de haven om zijn capaciteit met de helft uit te breiden tot 600.000 vierkante meter. Tabaknatie haalde in 2013 een omzet van 82,7 miljoen en een cashflow van 13 miljoen euro. De schuldpositie nam af van 63 miljoen naar 45 miljoen (op een balanstotaal van 53,5 miljoen). Het bedrijf is al 120 jaar gevestigd in de Antwerpse Seefhoek en heeft een transportpoot in Polen. Als een van de twintig natiebazen werd Henny Heyndrickx (66) gedelegeerd bestuurder in 1983. Omdat de zuivere natiestructuur onhoudbaar werd, realiseerde hij in 1995 met twee andere natiebazen een managementbuy-out. Onder hun management werd Tabaknatie wereldleider. In 2006 verwierf Henny Heyndrickx, samen met zoon Kurt en dochter Brigitte alle aandelen van de groep. HENNY HEYNDRICKX. "Mijn buurman is lang geleden inderdaad langs geweest, maar dat hoeft niet meer. Tenzij voor een pint te drinken, natuurlijk. Onze familie doet deze stiel te graag. Het is de bedoeling een familiebedrijf te blijven. Het geeft ons de flexibiliteit om snel te kunnen inspelen op opportuniteiten." HEYNDRICKX. "We zijn groot geworden door de concentratie in de tabaksindustrie. Ooit werkten we vooral voor Belgische klanten, zoals Tabacofina-Vander Elst. Die zijn ondertussen allemaal overgenomen. De tabaksmarkt bestaat vandaag grotendeels uit multinationals zoals Philip Morris International, British American Tobacco, Japan Tobacco International en Imperial Tobacco Group. Zij staan alle op een soortgelijke kwaliteitsbehandeling van hun goederen. Wij leveren die op grote schaal, zodat ze uiteindelijk in Antwerpen terechtkomen. HEYNDRICKX. "Uiteraard omdat Antwerpen traditioneel een tabakshaven is, met voldoende rechtszekerheid om langetermijnrelaties op te bouwen. Door de schaalgrootte kunnen we bovendien op elk moment de gewenste mengeling van tabak uit onze magazijnen halen en in grote hoeveelheden verzenden. We zijn de Delhaize van de tabak. We bieden de producenten ook de mogelijkheid onderling te verhandelen. Bovendien hebben we een stabiele omgeving -- geen tsunami's, aardbevingen, conflicten, extreme warmte of koude. Tabak is een duur product. Dat stockeert een producent niet in een apenland, want dan riskeert hij zijn voorraad te verliezen." HEYNDRICKX. "Hij zal nog verder zakken. Alle landen verhogen de accijnzen, waardoor de consumenten naar een alternatief grijpen: illegale tabak. De gezondheidsmaatregel heeft het tegenovergestelde effect. De consument steekt nu een sigaret op die een klein beetje tabak en chemische rommel, zelfs plastiek, bevat. Er is amper controle op illegale sigaretten. Tabak is sowieso slecht, dus waarom zou de overheid kwaliteitscontroles uitvoeren, lijkt de houding wel. Bovendien had de Europese Commissie het briljante idee gelijkvormige sigarettenpakjes te verplichten. Dat maakt het voor de illegale handelaars nog goedkoper om hun rommel aan de man te brengen. Een kwart van de sigarettenhandel is nu illegaal." HEYNDRICKX. "Onze filosofie is dat we het geld binnen het bedrijf houden. We hadden de middelen liever geïnvesteerd in nieuwe terreinen. Zolang de uitbouw van Linkeroever wordt geblokkeerd -- omdat de mobiliteit een ramp is, wat voorlopig niet zal verbeteren door het uitblijven van de Oosterweelverbinding -- blijven we voorzichtig." HEYNDRICKX. "Twee pakjes per dag. En springlevend." F.B.