"Een verhoopt maar onverwacht succes," noemt de Hugo De Maertelaere zijn bedrijf Vialegis een jaar na de opstart. "We draaien al winst." Het Diegemse bedrijf houdt zich bezig met de werving, selectie en interimmanagement van (enkel) juristen.
...

"Een verhoopt maar onverwacht succes," noemt de Hugo De Maertelaere zijn bedrijf Vialegis een jaar na de opstart. "We draaien al winst." Het Diegemse bedrijf houdt zich bezig met de werving, selectie en interimmanagement van (enkel) juristen. Na zijn studies in Leuven, Namen (Rechten) en Gent ( Vlerick) startte De Maertelaere bij het advocatenkantoor De Bandt Van Hecke Lagae (nu Linklaters). Daarna verzeilde hij op de personeelsafdelingen van Janssen Pharmaceutica, L.M.S. en KPMG. Toen dat laatste bedrijf in 2001 een advocatenkantoor oprichtte, trok De Maertelaere zijn weer toga aan en... Meteen weer uit, omdat de balie zich verzette tegen multidisciplinaire praktijken. Kortom: "De voorbije jaren leerde ik advocaten kennen als confrater en klant. Ik weet dus welke kwalificaties bedrijven en kantoren zoeken in hun zoektocht naar juridisch talent." De interimactiviteit van Vialegis betreft het inzetten van zelfstandigen als een bedrijf voor korte termijn een jurist nodig heeft. Dat was onder meer het geval bij de zwangerschap van een bedrijfsjurist, het coördineren van een financieringsronde (100 miljoen euro), een complete doorlichting op de milieuwetgeving en het starten van een juridische website. De Maertelaere kijkt nu richting KMO's. "Ik huiver soms wanneer kleinere ondernemingen geen juridisch advies inwinnen omdat hun advocaat te duur is. Of omdat ze denken dat een juridisch advies van jaren geleden nog altijd up to date is. Arbeidscontracten, licentieovereenkomsten en leveringsovereenkomsten bevatten clausules die hun hele handel onderuit kunnen halen. Ze halen best elke week enkele uren een expert in huis die de activiteiten juridisch doorlicht." Headhunting is de tweede poot van Vialegis. Dat advocatenkantoren hier een beroep op doen, is een nieuwe trend. Vroeger deden de old boys-netwerken immers hun werk. "Topkantoren laten de werving en selectie vandaag liever over aan professionals," aldus De Maertelaere. Bedrijfsjuristen vindt de headhunter bij jonge advocaten die dreigen vast te roesten in hun job, zonder perspectief op een carrière. "Laten we eerlijk zijn: vooral vrouwen hebben het soms moeilijk. Van partners in spe wordt niet alleen vereist dat ze topjuristen zijn, maar ook dat ze een commerciële rol spelen. En die vreet aan het privé-leven. Ik ben soms een psycholoog, die deze advocaten doet beseffen dat ze een dikwijls erg emotionele beslissing moeten nemen: hang die toga aan de wilgen en wordt een topjurist in een bedrijf. Ze geven de ene droom op voor een andere. Maar wel een concrete."Hans Brockmans"KMO's halen best elke week enkele uren een expert in huis die de activiteiten juridisch doorlicht."