Vorige week klaagden de tollenaars de mislukking - zeg maar de sabotage - van de strijd tegen de fiscale fraude aan. Die wanhoopskreet legt een dieper maatschappelijk probleem bloot," zegt advocaat Werner Niemegeers (Consulta). "Enerzijds legt de overheid loodzware belastingen aan haar burgers op, anderzijds laat ze de fraudeurs ongemoeid. Zo verwierp het Arbitragehof eind april het verzoekschrift tot vernietiging van de wet op de fiscale regularisatie, terwijl het parlement een wet goedkeurde die de banken een vrijgeleide geeft voor het ontvangen van zwart geld."
...

Vorige week klaagden de tollenaars de mislukking - zeg maar de sabotage - van de strijd tegen de fiscale fraude aan. Die wanhoopskreet legt een dieper maatschappelijk probleem bloot," zegt advocaat Werner Niemegeers (Consulta). "Enerzijds legt de overheid loodzware belastingen aan haar burgers op, anderzijds laat ze de fraudeurs ongemoeid. Zo verwierp het Arbitragehof eind april het verzoekschrift tot vernietiging van de wet op de fiscale regularisatie, terwijl het parlement een wet goedkeurde die de banken een vrijgeleide geeft voor het ontvangen van zwart geld."Volgens de Oeso staat een alleenstaande in België gemiddeld 55,7 % van zijn loon af aan de schatkist. Daarmee is België wereldtop in belastingdruk. Niemegeers: "Niet te verwonderen dat er bij de eerlijke belastingbetaler een gevoel van fiscale aversie ontstaat. Koppel die wetenschap aan het feit dat medewerkers van financiële instellingen alleen nog maar ernstige en georganiseerde fraude moeten aangeven. Al gauw rijst de vraag waarom de overheid zo laks optreedt tegen belastingontduiking. Nochtans kon de burger met zijn zwart geld nergens meer terecht als gevolg van de Europese spaarrichtlijn en de internationale antiwitwasmaatregelen. Die instrumenten in de strijd tegen de fiscale fraude worden nu volledig ontwapend. De misnoegde belastingcontroleurs zagen de bui hangen en trokken aan de alarmbel. Je kunt die strijd enkel winnen door de tarieven te verlagen en hard op te treden tegen fraudeurs, zoals in de VS of China. In die zin biedt de invoering van een vlaktaks met weinig regels en geen uitzonderingen de beste oplossing."Het is een oud zeer. Als de Bijzondere Belasting Inspectie (BBI) met veel moeite eindelijk eens grote fraude opspoort, botst de fiscus op de muur van Justitie. Als gevolg van de gerechtelijke achterstand en het gebrek aan kennis van de complexe belastingwetgeving, blijven de dossiers te lang bij de parketten liggen. Zo wint menig advocaat het proces door overschrijding van de verjaringstermijnen. Na de vrijspraak van de Franse topindustrieel Didier Pineau-Valencienne (ex-Schneider) - nochtans schuldig bevonden aan oplichting van zijn Belgische aandeelhouders - verwees de raadkamer van Brussel twee maanden geleden het misbruik van het Forfait Buitenlandse Belastingen (FBB) door Crédit Lyonnais, Anhyp en Sidmar naar de prullenmand omwille van dezelfde reden: overschrijding van de verjaringstermijn. Hierdoor dreigt de fiscus in totaal 390 miljoen euro mis te lopen. "Wij hebben de indruk dat het gerecht onder politieke druk dossiers bewust links laat liggen," zegt François Goris, voorzitter van de Nationale Unie der Openbare Diensten (NUOD). "Ondanks harde bewijzen, blijven de procedures aanslepen. Zo treedt verjaring op.""Ook de huidige minister van Financiën werkt niet mee," vindt de voorzitter van de onafhankelijke vakbond NUOD. "Het is algemeen bekend dat Didier Reynders weinig of geen aandacht besteedt aan de interne werking van de fiscus. Vandaag ontbreken nog altijd de nodige middelen en mensen om aan echte controle te doen. De wetgeving tegen de grote, georganiseerde fraude is wel verscherpt, maar het gewone zwartwerk blijft buiten schot. Zo geniet de horeca praktisch een vrijgeleide. Ook geloven wij niet in de samenwerkingsverbanden die de fiscus met diverse sectoren heeft afgesloten. Dat is een façade."De NUOD hekelt ook de responsabilisering van de belastingcontroleur, die Reynders heeft ingevoerd. Goris: "Nu moet elke inspecteur persoonlijk zijn dossier verdedigen op de rechtbank. Maar daar heeft hij geen opleiding voor genoten. Die ambtenaren, vooral boekhoudkundig geschoold, kunnen niet opboksen tegen professionele advocaten. Daarom pleiten wij voor de oprichting van gespecialiseerde geschilcellen. Anders durft geen enkele controleur nog een belastingplichtige aanklagen uit schrik voor procedurefouten."Eric Pompen